ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ)

ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ)မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း ဖြစ်သည်။ တပ်မတော် (ရေ) ၏ လက်အောက်တွင် အောက်ပါ ရေတပ် စခန်းဌာနချုပ်များ ရှိသည်။

  1. မောရဝတီ ရေတပ် စခန်းဌာနချုပ်
  2. ဧရာဝတီ ရေတပ် စခန်းဌာနချုပ်
  3. ဓညဝတီ ရေတပ် စခန်းဌာနချုပ်
  4. ပမ္မဝတီ ရေတပ် စခန်းဌာနချုပ်
  5. တနင်္သာရီ ရေတပ် စခန်းဌာနချုပ် တို့ဖြစ်သည်။
တပ်မတော် ( ရေ ) အလံတော်
တပ်မတော် ( ရေ ) အမှတ်တံဆိပ်
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.