ဂွေးတဲလူမျိုး

ဂွီးတဲ(မြန်မာ: ဂွေးတဲ) မျိုးနွယ်စုသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ချင်းဟုခေါ်ဆိုပြီး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကူကီး သို့မဟုတ် မီဇိုးဟု သမုတ်သော ဇိုမီးအနွယ်ဝင်ဖြစ်ပါသည်။[1] နေမင်းမှဆင်းသက်လာသည်ဟု အယူရှိသဖြင့်၊ နေမင်းအနွယ်တော်ဟု ဆိုလိုသော ဂွေးတဲ (အသံထွက်အမှန် ဂွီးသဲဟုရေးရန်) ဟု အမည်သမုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှေးခေတ်ဟောင်းကာလတွင် တောင်ပိုင်၊ နယ်စားမင်းမျိုးဖြစ်ပေသည်။[2]


Endnotes

  1. Ngul Lian Zam (Guite), “Mualthum Kampau Guite Hausate Tangthu” (Amazon/CreateSpace, United States, 2018), ISBN 978-1721693559. This is a new comprehensive survey of the Guite family history.
  2. See article, "Guite," in Sing K. Khai, Zo People and Their Culture (Lamka, Churachandpur, India: Khampu Hatzaw, 1995), 21-22.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.