ဇာဂနာ

မြန်မာဘာသာဖြင့် ဇာဂနာအား အမျိုးမျိုးခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အောက်ပါတို့မှ နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.