ထောင့်ပြောင်းအဟုန်

ထောင့်ပြောင်းအဟုန် (အင်္ဂလိပ်: Angular momentum) ဆိုသည်မှာ အရာဝတ္တုတစ်ခု၏ လည်ပတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပမာဏအတိုင်းအတာ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရူပဗေဒတွင် အရေးပါသော ပမာဏအတိုင်းအတာ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည် တည်မြဲသော ပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြင်ပသက်ရောက်မှု မရှိပါက စနစ်တစ်ခု၏ ထောင်ပြောင်းအဟုန်သည် အမြဲတမ်းပုံသေ ဖြစ်သည်။

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.