ဒြပ်

ဒြပ် သည် မြန်မာဘာသာတွင် ဓာတုဗေဒရူပဗေဒ စသည်တို့၌ အဆင်သင့်သလို သုံးနှုန်းသော စကားလုံးဖြစ်သည်။ အောက်ပါ ပုဒ်အဖွင့်များကို နမူနာကြည့်ပါ။

concrete - adj - ဒြပ် ရှိသော isotope - n - ဒြပ်စင်တစ်ခုတည်းမှ ခြားနားသော အဏုမြူ အလေးချိန်နှင့် ခြားနားသော နျူကလီးယားသတ္တိများ ရှိသော ပုံသဏ္ဌာန်နှစ်ရပ် သို့ နှစ်ရပ်မက အနက် တစ်ခုခု

coefficient - n - ဒြပ်တစ်ခု၏ ဂုဏ်သတ္တိအရ ဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်၏ သဘာဝအရဖြစ်စေ တစ်စုံတစ်ရာ တွက်ချက်ရာ၌ ဖော်ပြပါလက္ခဏာ အကျုံးဝင်နိုင်စေရန်သတ်မှတ်ထားသော မြှောက်ကိန်း

specific - adj - ဒြပ်တစ်ခု၏ထုထည်နှင့်ရေထုထည်တို့၏နှိုင်းယှဉ်ချက်

the periodic table - n - ဒြပ်တို့ကို ယင်းတို့၏ အက်တမ်အလေးဆအလိုက် စဉ်ထားသောဇယား

concentration - n - ဒြပ်ပါဝင်မှု

objects - n[pl] - ဒြပ်ရှိအရာဝတ္ထုများ

element - n - [C] chemistry ဒြပ်စင်

electron - n - physics အဏုမြူအတွင်းရှိ အလွန် သေးငယ်သော ဒြပ်မှုန်

argon - n - symb Ar အာဂွန်ဓာတ်ငွေ့ဒြပ်စင်

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.