နိုဝင်ဘာ

နိုဝင်ဘာသည် Gregorian နှင့် Julian ပြက္ခဒိန်၏ဧကာဒသမလဖြစ်သည်။

ပွဲနေ့များ

  • တန်ဆောင်မုန်းလ‌ပြည့်နေ့ (မြန်မာပြည်) - ၁၂ နိုဝင်ဘာ ရက်နေ့
  • အမျိုးသားနေ့ (မြန်မာပြည်) - ၂၂ နိုဝင်ဘာ ရက်နေ့
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.