ပိုင်းစသီးခြားသင်္ချာ

ပိုင်းစသီးခြားသင်္ချာ (discrete mathematics) ဆိုသည်မှာ တဆက်တည်း ရှိနေသော၊ သို့မဟုတ် တဆက်စပ်တည်း ပြောင်းလဲနေသော ကိန်းစစ်များကဲ့သို့ သင်္ချာတည်ဆောက်ပုံများကို လေ့လာခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ တစ်ပိုင်းတစ်စ (သို့မဟုတ်) တဆက်တည်းရှိမနေသည့် ကိန်းပြည့်များသဘာဝကိန်းများ၊ ဂရပ်များ (graphs) အစရှိသည့် သင်္ချာတည်ဆောက်ပုံများကို လေ့လာသည့် သင်္ချာဘာသာရပ်ဟု အကြမ်းဖျဉ်း ဆိုနိုင်သည်။


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.