ဖေဖော်ဝါရီ

ဖေဖော်ဝါရီသည် Gregorian နှင့် Julian ပြက္ခဒိန်၏ ဒုတိယလဖြစ်သည်။

ပွဲနေ့များ

  • ရှမ်းအမျိုးသားနေ့ (မြန်မာနိုင်ငံ) - ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်နေ့
  • ပြည်ထောင်စုနေ့ (မြန်မာပြည်) - ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့
  • သမ္မတနေ့ (အမေရိကနိုင်ငံ) - တတိယ တနင်္လာ
  • အဖရိကလူမျိုး၏သမိုင်းလ (အမေရိကနိုင်ငံ)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.