ဘိုဂိုတာမြို့

ဘိုဂိုတာမြို့သည် ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ ၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အထိ မြို့၏ အမည်မှာ စန်တာ ဖီး ဘိုဂိုတာ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအတွင်း လူဦးရေ အများဆုံးဖြစ်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် ခန့်မှန်းခြေ အရေ လူဦးရေ ၇ သန်း ၃ သိန်းခန့် ရှိသည်။

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.