မနူမနောလူမျိုး

မနုမနော

မနုမနော Manumanow သည် ကယားနှင့်ဗရဲတို့မှ ပေါက်ဖွားလာသည် ဟုယူဆကြသည်။ တောင်ငူတောင်ပိုင်းရှိ တောင်တန်းများတွင် နေထိုင် ကြသည်။ လူဦးရေ ၁၀ဝ၀ဝ(၂၀ဝ၀)ခုနှစ်

ကိုးကား

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.