မိုင်


၁၂ လက်မ ၁ ပေ
၃ ပေ ၁ ကိုက်
၂၂ ကို ၁ သံကြိုး
၁၀ သံကြိုး ၁ ဖာလုံ
၈ ဖာလုံ ၁ မိုင်

မိုင်
အမျိုးအစား တန်ဖိုး (km)
နိုင်ငံတကာ 1.609344
#ရေမိုင် 1.852
အမေရိကန် 1.60934721869
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.