မြန်မာနိုင်ငံသား

မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုသည်မှာ မွေးရာပါဖြစ်စေ၊ မိဘများမှ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ လျှောက်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူထားကြသူများကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.