ရောဂါပိုးမွှားများ

ရောဂါပိုးမွှားများ (အင်္ဂလိပ်: pathogen; ဂရိ: πάθος) ဆိုသည်မှာ ဇီဝဗေဒ အလိုအားဖြင့် ရောဂါ ကို ဖြစ်ပွားစေတတ်သော အရာများကို ဆိုလိုသည်။

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.