လက်ကိုင်အိတ်ဆောင် မှန်ဘီလူး

လက်ကိုင်အိတ်ဆောင် မှန်ဘီလူး (Hand len) သည် ကျောက်မျက် ရတနာတို့၏ အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးရာတွင် အခြေခံကျပြီး အလွန်ပင်ထိရောက်၊ အလွန်ပင်အသုံးဝင်သည့် ကိရိယာဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကိရိယာကို မှန်ဘီလူး တစ်ချပ် (သို့) တစ်ချပ်ထက်ပိုသော မှန်ဘီလူးတွဲများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ဆယ်ဆချဲ့မှန်ဘီလူးကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူရာတွင် အဓိကအားဖြင့် စစ်ဆေးသင့်သည်များမှာ-

  1. အရောင်သွေဖီမှု (no chromatic aberration)
  2. မှန်ဘီလူးခုံး၏ မျက်နှာပြင်ညီညာမှု (no spherical distortion) တို့ဖြစ်ကြသည်။
လက်ကိုင်အိတ်ဆောင် မှန်ဘီလူး (10x lens)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.