သလင်းကျောက်

သလင်းကျောက်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပေါများစွာ တွေ့ရသော တွင်းထွက် သတ္တုတစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး မာခြင်းအဆင့် (၇) ရှိကာ သိပ်သည်းဆအနေဖြင့် (၂.၆၅) g/cm³ ရှိသည်။

သလင်းကျောက်
အထွေထွေ
အမျိုးအစား တွင်းထွက်ပစ္စည်း
ဓါတုပုံသေနည်း SiO2
အခြေခံအချက်အလက်များ
အရောင် အကြည် (မျိုးကွဲများလည်း ရှိသည်။)
အရေပျော်မှတ် ၁၆၅၀ (± ၇၅) ံC
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.