အမှတ် (၂) စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့မှူး

အမှတ် (၂) စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့မှူး(ရပခ/တသခ/ရမခ)မှာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းထွန်းဦး ဖြစ်သည်။ ကစထ (၂) လက်အောက်ခံ ပြည်နယ်များမှာ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) နှင့် ကယားပြည်နယ်တို့ ဖြစ်ပါသည်။


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.