အမှတ် (၂) လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစခန်းဌာနချုပ်

အခြေစိုက် မြိတ်မြို့၊ ဖြစ်ပြီး လက်အောက်ခံ တပ်များမှာ -

  1. အမှတ်(၃၀၃၉) လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်း
  2. အမှတ် (၃၀၂၆) လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်း
  3. အမှတ် (၃၀၃၁) လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်း တို့ဖြစ်သည်။


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.