အရည်

အရည် (Liquid) အခြေအနေမှာ မော်လီကျူးများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု လျော့ရဲစွာပင် ဆွဲငင်ထားနိုင်ကြသည်။ လှုပ်ရှားမှု ပိုဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် အရည်တစ်ခုသည် စီးဆင်းနိုင်သည်။ သွန်ချ၊ သွန်းလောင်းနိုင်ပြီး ဖိတ်စင်နိုင်သည်။

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.