အီလက်ထရွန်းနစ် ဆားကစ် ပတ်လမ်း

Circuit

လျှပ်စီးကြောင်း စီးဆင်းသွားလာရာလမ်းကြောင်း ပတ်လမ်းဖြစ်သည်။ (လျှပ်စီးကြောင်းရှိသည်ဟု ယူဆသုံးစွဲကြသော်လည်း အမှန်တစ်ကယ်တွင် အီလက်ထရွန်ဒြပ်မှုံများ ရွေ့လျားခြင်းသာ ရှိသည်။)

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.