၂၃ ရာစုနှစ်

၂၃ ရာစုနှစ် သည် ဂရီဂေါရီးယန်း ပြက္ခဒိန်၏ ၂၂၀၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ပြီး ၂၃၀၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ တွင် အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်သည်။


လူမှုရေးကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များ

  • ၂၃၀၀ - ကုလသမဂ္ဂ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ ဖွံ့ဖြိုးဆုံးနိုင်ငံများတွင် လူ့သက်တမ်းပျမ်းမျှသည် ၈၇-၁၀၆ ရှိလိမ့်မည်ဟု ဟောကိန်းထုတ်ထားသည်။ သို့သော်လည်း ပိုမိုဆင်းရဲသောနိုင်ငံများတွင် သက်တမ်း နှစ် ၂၀ ခန့်လျော့နည်းလိမ့်မည်ဟုဆိုထားသည်။


ကိုးကား

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.