နိုင်ငံကုဒ်

နိုင်ငံကုဒ် ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဒေတာအချက်အလက်ဖလှယ်ရာတွင် အသုံးပြုရန် နိုင်ငံ၊ ဒေသတစ်ခု၏အမည်များကို အက္ခရာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဂဏန်းဖြင့်ဖြစ်စေ အတိုကောက် ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံကုဒ်အား မကြာခဏဆိုသလို နိုင်ငံတကာ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနံပါတ်ကို ညွန်းဆိုလေ့ရှိသည်။

Map of Oceania with country codes.

ကိုးကား

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.