ဗြဟ္မာ

ဗြဟ္မာ (ဗရဟ်မာ)သည် ဟိန္ဒူဘာသာ၏ ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားတစ်ပါး ဖြစ်သည်။ လောကကို ဖန်ဆင်းသူ ဗြဟ္မာ ၊ လောကကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူ ဗိရှနု(ဗိဿနိုး)၊ လောကကို ဖျက်ဆီးပြီး လောကအသစ် ဘဝအသစ် တစ်ခုကို ထပ်မံဖန်ဆင်းသူ ရှိဗ (သိဝ) ဟူ၍ ဟိန္ဒူဘာသာတွင် တန်ခိုးအကြီးဆုံး ဘုရား(၃) ပါးတွင် တစ်ပါးအပါအဝင်ဖြစ်သည်။

ဘန်ကောင်မြို့ ဧရာဝန်နတ်ကွန်၏ လေးမျက်နှာဘုရား (ဖြားဖြုံ ဝါ တိုင်းဗရဟ်မာ)
ဗရဟ်မာ၏ ဒေဝီအမျိုးသမီးသည် ဆရဆွတိဖြစ်သည်။
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.