အဟုန်

အဟုန် (အင်္ဂလိပ်: momentum) ဆိုသည်မှာ ဒြပ်ထု(mass)နှင့် အလျင်(velocity)တို့၏ မြောက်လဒ်ဖြစ်သည်။ အဟုန်၏ လားရာသည် အလျှင်၏ လားရာနှင့် အတူတူဖြစ်၏ ။


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.