နိုင်ငံကုဒ် ထိပ်ဆုံးအဆင့် ဒိုမိန်း

နိုင်ငံကုဒ် ထိပ်ဆုံးအဆင့် ဒိုမိန်း (ccTLD) သည် အင်တာနက် ထိပ်ဆုံးအဆင့် ဒိုမိန်းဖြစ်ပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် နိုင်ငံ၊ အချုပ်အခြာပိုင်နယ်မြေများအတွက် နိုင်ငံကုဒ်ဖြင့် အသိမှတ်ပြုကာ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ယင်းဒိုမိန်းများအားလုံးသည် အက္ခရာ ၂ လုံးဖြင့် ဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Internet Assigned Numbers Authority မှ အသုံးပြုသူများ လွယ်ကူစေရန် ဒေသခံ အက္ခရာပါဝင်သော ဒိုမိန်းများကို အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့သည်။

ကိုးကား

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.