ဓမ္မဟောင်းကျမ်း

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းဆိုသည်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာတွင် ခရစ်တော်(ယေရှုခရစ်)၏ ခရစ်ယာန် ဝါဒသစ်မစတင်မှီက ရှိနှင့်ပြီးသော ကမ္ဘာဦးအစမှ အာဒံဧဝတို့မှစကာ ဂျူးလူမျိုး တမန်တော်၊ ပရောဖတ် အသီးသီးတို့က အစဉ်တစိုက် ဟောကြားပို့ချခဲ့သည့် ဘုရားသခင်၏ ဩဝါဒများ၊ အဆုံးအမများကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ကျမ်းဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်တို့အတွက် ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းပြီးနောက် ရှင်ပေါလု(စိန့်ပေါလ်) ဦးဆောင်ရေးသားသည့် ဓမ္မသစ်ကျမ်း ပေါ်ထွက်လာသဖြင့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းဟု သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကျမ်းကို ဂျူးလူမျိုးတို့က ဆက်လက်ကိုးကွယ်ကြပြီး "တိုရာ"ဟုခေါ်ကြသည်။

11th century Hebrew Bible

တနည်းအားဖြင့် ရှင်းလင်းအောင်ဆိုရလျှင် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာကျမ်းဖြစ်သည့် သမ္မာကျမ်းစာ၏ အရှေ့ပိုင်းသာဖြစ်သော်လည်း ဂျူးတို့၏ ဟီးဘရူးဘာသာတွင်မူ တစ်ခုတည်းသော ကိုးကွယ်ရာကျမ်းဖြစ်သည်။

အမျိုးအစားမြန်မာအမည်အင်္ဂလိပ်အမည်
Five Books of Moses ကမ္ဘာဦးကျမ်းen:Genesis
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း။ ၁en:Exodus
ဝတ်ပြုရာကျမ်းen:Leviticus
တောလည်ရာကျမ်းen:Numbers
တရားဟောရာကျမ်းen:Deuteronomy
 
Historical Books ယောရှုမှတ်စာ။ ၁en:Joshua
တရားသူကြီးမှတ်စာen:Judges
ရုသဝတ္ထု။ ၁en:Ruth
ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစောင်en:1 Samuel
ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယစောင်။ ၁en:2 Samuel
ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစောင်။ ၁en:1 Kings
ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထစောင်။ ၁en:2 Kings
ရာဇဝင်ချုပ်ပထမစောင်။ ၁en:1 Chronicles
ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင်။ ၁en:2 Chronicles
ဧဇရမှတ်စာ။ ၁Ezra
နေဟမိမှတ်စာ။ ၁Nehemiah
ဧသတာဝတ္ထု။ ၁Esther
 
Poetic Books ယောဘဝတ္တု။ ၁Job
ဆာလံကျမ်းen:Psalms
သုတ္တံကျမ်း။ ၁en:Proverbs
ဒေသနာကျမ်း။ ၁en:Ecclesiastes
ရှောလမုန်သီချင်း။ ၁en:Song of Songs
 
Major Prophets ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း။ ၁Isaiah
ယေရမိအနာဂတ္တိကျမ်း။ ၁en:Jeremiah
ယေရမိမြည်တမ်းစကား။ ၁en:Lamentations
ယေဇကျေလအနာဂတ္တိကျမ်း။ ၁Ezekiel
ဒံယေလအနာဂတ္တိကျမ်း။ ၁Daniel
 
Minor Prophets ဟောရှေအနာဂတ္တိကျမ်းHosea
ယောလအနာဂတ္တိကျမ်း။ ၁Joel
အာမုတ်အနာဂတ္တိကျမ်း။ ၁Amos
ဩဗဒိဗျာဒိတ်ရူပါရုံObadiah
မိက္ခာအနာဂတ္တိကျမ်း။ ၁Micah
နာဟုံအနာဂတ္တိကျမ်းNahum
ဟဗက္ကုတ်အနာဂတ္တိကျမ်းen:Habakkuk
ဇေဖနိအနာဂတ္တိကျမ်းZephaniah
ဟဂ္ဂဲအနာဂတ္တိကျမ်းen:Book of HaggaiHaggai
ဇာခရိအနာဂတ္တိကျမ်းZechariah
မာလခိအနာဂတ္တိကျမ်းMalachi

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.