မကွေးလေတပ်စခန်း ဌာနချုပ်

မကွေးလေတပ်စခန်း ဌာနချုပ် သည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးမြို့တွင် တည်ရှိသည်။ မကွေးလေဆိပ် ကို အရပ်ဖက်နှင့် တွဲဖက် အသုံးပြုသည်။This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.