ဇန်နဝါရီ

ဇန်နဝါရီသည် Gregorian နှင့် Julian ပြက္ခဒိန်၏ ပထမလဖြစ်သည်။

ဂျပန်ပြည်၏ဇန်နဝါရီလအမှတ်တံဆိပ်သည် တရုပ်ဖယောင်းပန်း
ဇန်နဝါရီ (Très Riches Heures)

ပွဲနေ့များ

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.