ထန်မင်းဆက်


ထန်မင်းဆက်
၆၁၇  ၉၀၇
Tang Dynasty တည်နေရာ
China under the Tang Dynasty (teal) circa 700 CE
မြို့တော် ချန်အန်းမြို့(618–904)
လော့ယန်မြို့(904-907)
ဘာသာစကား တရုတ်
ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု ဗုဒ္ဓဘာသာတာအိုဘာသာ
ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒ၊ ရိုးရာကိုးကွယ်မှု
အစိုးရစနစ် ဧကရာဇ်စနစ်
သမိုင်း
 - Li Yuan takes over the throne of the Sui Dynasty၆၁၇
 - disestablished by Wu ZetianOctober 16, 690
 - Re-establishedMarch 3, 705
ငွေကြေး တရုတ်ဒင်္ဂါး၊ တရုတ်ငွေ
ရှေ့မင်းဆက်
နောက်မင်းဆက်
Sui Dynasty
Later Liang Dynasty
Later Tang Dynasty
Wu (Ten Kingdoms)
Wuyue
Chu (Ten Kingdoms)
Former Shu
Qi (Ten Kingdoms)
History of China
တရုတ်သမိုင်း
သမိုင်းဦးခေတ်
3 Sovereigns and 5 Emperors
ရှမင်းဆက် 2100–1600 BC
ရှန်းမင်းဆက် 1600–1046 BC
ကျိုးမင်းဆက် 1045–256 BC
 အနောက်ကျိုး
 အရှေ့ကျိုး
   ချွင်းချိုးခေတ်
   စစ်ပြိုင်ခေတ်
အင်ပါယာခေတ်
ချင်မင်းဆက် 221 BC–206 BC
ဟန်မင်းဆက် 206 BC–220 AD
  အနောက်ဟန်
  ရှင်းမင်းဆက်
  အရှေ့ဟန်
သုံးပြည်ထောင်ခေတ် 220–280
  ဝေ့ရှူဝူ
ကျင့်မင်းဆက် 265–420
  Western Jin 16 Kingdoms
304–439
  Eastern Jin
တောင်နှင့်မြောက်မင်းဆက်
420–589
စွေမင်းဆက် 581–618
ထန်မင်းဆက် 618–907
  ( Second Zhou 690–705 )
၅ မင်းဆက်
၁၀ ပြည်ထောင်

907–960
​လျောင်မင်းဆက်
907–1125
စုန့်မင်းဆက်
960–1279
  မြောက်စုန့်ခေတ် (န)ရှ
  တောင်စုန့်ခေတ် ကျင်း
ယွမ်မင်းဆက် 1271–1368
မင်မင်းဆက် 1368–1644
ချင်းမင်းဆက် 1644–1911
ခေတ်သစ်
တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ 1912–1949
တရုတ်ပြည်သူ့
သမ္မတနိုင်ငံ

1949–ယနေ့
တရုတ်
သမ္မတနိုင်ငံ

(ထိုင်ဝမ်)
1945–ယနေ့
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.