၂၄ ရာစုနှစ်

၂၄ ရာစုနှစ် သည် ဂရီဂေါရီးယန်း ပြက္ခဒိန်၏ ၂၃၀၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ပြီး ၂၄၀၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ တွင် အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်သည်။ အခြားရာစုနှစ်များနှင့်မတူဘဲ ၂၄၀၀ ခုနှစ်သည် ရက်ထပ်နှစ် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ကိုးကား

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.