၃ ရာစုနှစ်

၃ ရာစုနှစ် သည် အေဒီ ၂၀၁ မှ ၃၀၀ အထိဖြစ်သည်။ ဤရာစုနှစ်တွင် ရောမအင်ပါယာသည် ပြည်တွင်းစစ်များဖြင့် အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပါရှားတိုင်းပြည်တွင် Sassanid အင်ပါယာသခင်က အုပ်စိုးသည်။ တရုတ်ပြည်တွင် တိုင်းပြည်သုံးပြည် အုပ်စိုးနေချိန်ဖြစ်သည်။

၃ ရာစုအစပိုင်း အရှေ့ကမ္ဘာခြမ်း
အေဒီ ၂၅၀ ကမ္ဘာ့မြေပုံ
၃ ရာစုနှစ်အကုန် အရှေ့ကမ္ဘာခြမ်း


ကိုးကား

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.