နိုင်ငံတကာလူငယ်များနေ့

ကုလသမဂ္ဂ က ၁၉၉၉-ခု၊ ဩဂုတ်လ ၁၂ရက်နေ့ကို နိုင်ငံတကာလူငယ်များနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

ကိုးကား

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.