တြိဂံဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်

ကျိုင်းတုံအခြေစိုက် ဖြစ်ပြီး တဒခနယ်မြေမှာ ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ဖြစ်သည် တိုင်းမှူးမှာ ဗိုလ်ချုပ် ​ခင်လှိုင်ဖြစ်သည်

တြိဂံဒေသတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် အမှတ်တံဆိပ်


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.