အမှတ်(၄၄)ခြေမြန်တပ်မ ဌာနချုပ်

အမှတ်(၄၄)ခြေမြန်တပ်မ ဌာနချုပ် သည် ကျိုက်ထိုမြို့မွန်ပြည်နယ် တွင်တည်ရှိသည်။

အမှတ်(၄၄)ခြေမြန်တပ်မ ဌာနချုပ်This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.