ဆလိုင်းလူမျိုး

ဆလိုင်းလူမျိုးသည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားသည့် တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးထဲတွင် ပါဝင်သည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးကြီး ၈ မျိုးအနက် ချင်းတိုင်းရင်းသားထဲမှ လူမျိုးစု တစ်စုဖြစ်သည်။[1]

ဆလိုင်းလူမျိုးများသည် သရက်ခရိုင်ဧရာဝတီမြစ်အရှေ့နှင့် အနောက်ဘက်ကမ်းအတွင်းပိုင်းတွင် အများဆုံးနေထိုင်ကြသည်။

အရှို ချင်းနှင့်ဆက်နွယ်မှု့

အရှို ချင်းဆွေးမျိုးစုဝင်ဖြစ်ပီးလူဦးရေအများဆုံးဆလိုင်းအရှိုချင်ဟုလဲခေါ်တွင်ကြသည်

ကိုးကား


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.