တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး

တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး မှာ မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်း​ဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ အခွင့်အ​ရေးများကို ကာကွယ်​စောင့်​ရှောက်ရန် ခန့်အပ်ထား​သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန ရှိ ဝန်ကြီးများ ဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှာ နိုင်သက်လွင် ဖြစ်သည်။

ဖွဲ့စည်းပုံ

တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် လွှတ်​တော်များမှ ​ရွေး​ကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များမှ လက်ရှိတွင် တိုင်းရင်းသားဝန်ကြီး ၂၉ ဦးရှိသည်။

လက်ရှိ ဝန်ကြီးများ

၂၀၁၅​ ရွေး​ကောက်ပွဲတွင် တိုင်းရင်းသား​ရေးရာဝန်ကြီး​နေရာအတွက် အများစုကို NLD ပါတီမှ ရရှိသည်။

ကိုးကား

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.