မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမ္မတများ စာရင်း

ဤစာမျက်နှာသည် လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီး ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမ္မတများ စာရင်းဖြစ်သည်။

ဤဆောင်းပါးသည်
မြန်မာနိုင်ငံ၏
နိုင်ငံရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ

တစိတ်တဒေသ ဖြစ်သည်

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၇၄-ခုမှစ၍ ဦးနေဝင်း(အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်ကြီး) ဦးဆောင်ကာ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ် ဖြင့် တစ်ပါတီ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၈-ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၈)ရက်နေ့တွင် တပ်မတော်မှ အာဏာသိမ်းယူခဲ့ရာ "၁၉၇၄ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ"ကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ)ကို ဖွဲ့စည်း၍ တိုင်းပြည်ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမ္မတများ (၁၉၄၈-လက်ရှိ)

(Dates in italics indicate de facto continuation of office)

အရောင်သင်္ကေတ
(နိုင်ငံရေး ပါတီများအတွက်)

ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ (၁၉၄၈-၁၉၇၄)

သမ္မတ သက်တမ်း နိုင်ငံရေးပါတီ
ပုံ အမည်
(မွေးဖွား-သေဆုံး)
စတင် ပြီးဆုံး ကြာမြင့်ချိန်
ပြည်ထောင်စု သမ္မတများ
စဝ်ရွှေသိုက်
(၁၈၉၄-၁၉၆၂)
၄ ဇန်နဝါရီ ၁၉၄၈ ၁၆ မတ် ၁၉၅၂  နှစ်၊ ၇၂ ရက် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ချုပ်
ဦးဘဦး
(၁၈၈၇-၁၉၆၃)
၁၆ မတ် ၁၉၅၂ ၁၃ မတ် ၁၉၅၇  နှစ်၊ ၃၆၂ ရက် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ချုပ်
မန်းဝင်းမောင်
(၁၉၁၆-၁၉၈၉)
၁၃ မတ် ၁၉၅၇ ၂ မတ် ၁၉၆၂[1]  နှစ်၊ ၃၅၄ ရက် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ချုပ်
တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးနေဝင်း
(၁၉၁၁-၂၀၀၂)
၂ မတ် ၁၉၆၂ ၂ မတ် ၁၉၇၄ ၁၂ နှစ်၊  ရက် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ

ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် (၁၉၇၄-၁၉၈၈)

Status
  ယာယီ သမ္မတ
သမ္မတ သက်တမ်း နိုင်ငံရေးပါတီ
ပုံ အမည်
(မွေးဖွား-သေဆုံး)
စတင် ပြီးဆုံး ကြာမြင့်ချိန်
ပြည်ထောင်စု သမ္မတများ
ဦးနေဝင်း
(၁၉၁၁-၂၀၀၂)
၂ မတ် ၁၉၇၄ ၉ နိုဝင်ဘာ ၁၉၈၁[2]  နှစ်၊ ၂၅၂ ရက် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ
ဦးစန်းယု
(၁၉၁၈-၁၉၉၆)
၉ နိုဝင်ဘာ ၁၉၈၁ ၂၇ ဇူလိုင် ၁၉၈၈[3]  နှစ်၊ ၂၆၁ ရက် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ
ဦးစိန်လွင်
(၁၉၂၃-၂၀၀၄)
၂၇ ဇူလိုင် ၁၉၈၈ ၁၂ ဩဂုတ် ၁၉၈၈[3] ၁၆ ရက် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ
ဦးအေးကို ယာယီသမ္မတ
(၁၉၂၁-၂၀၀၆)
၁၂ ဩဂုတ် ၁၉၈၈ ၁၉ ဩဂုတ် ၁၉၈၈  ရက် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ
ဒေါက်တာမောင်မောင်
(၁၉၂၅-၁၉၉၄)
၁၉ ဩဂုတ် ၁၉၈၈ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၈[4] ၃၀ ရက် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ

ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် (၁၉၈၈-၂၀၁၁)

ဥက္ကဋ္ဌ သက်တမ်း နိုင်ငံရေးပါတီ
ပုံ အမည်
(မွေးဖွား-သေဆုံး)
စတင် ပြီးဆုံး ကြာမြင့်ချိန်
နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌများ
ဦးစောမောင်
(၁၉၂၈-၁၉၉၇)
၁၈ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၈ ၂၃ ဧပြီ ၁၉၉၂[5]  နှစ်၊ ၂၁၈ ရက် တပ်မတော်
ဦးသန်းရွှေ
(၁၉၃၃-)
၂၃ ဧပြီ ၁၉၉၂ ၁၅ နိုဝင်ဘာ ၁၉၉၇  နှစ်၊ ၂၀၆ ရက် တပ်မတော်
နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးသန်းရွှေ
(၁၉၃၃-)
၁၅ နိုဝင်ဘာ ၁၉၉၇ ၃၀ မတ် ၂၀၁၁[6] ၁၃ နှစ်၊ ၁၃၅ ရက် တပ်မတော်

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် (၂၀၁၁-လက်ရှိ)

သမ္မတ သက်တမ်း နိုင်ငံရေးပါတီ
ပုံ အမည်
(မွေးဖွား-သေဆုံး)
စတင် ပြီးဆုံး ကြာမြင့်ချိန်
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ
ဦးသိန်းစိန်
(၁၉၄၅-)
၃၀ မတ် ၂၀၁၁ ၃၀ မတ် ၂၀၁၆  နှစ်၊  ရက် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးထင်ကျော်
(၁၉၄၆–)
၃၀ မတ် ၂၀၁၆ ၂၁ မတ် ၂၀၁၈  နှစ်၊ ၃၅၆ ရက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဦးမြင့်ဆွေ
(၁၉၅၁–)
ယာယီသမ္မတ
၂၁ မတ် ၂၀၁၈ ၃၀ မတ် ၂၀၁၈  ရက် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၀ ဦးဝင်းမြင့်
(၁၉၅၁–)
၃၀ မတ် ၂၀၁၈ ၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁  နှစ်၊ ၃၀၈ ရက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဦးမြင့်ဆွေ
(၁၉၅၁–)
ယာယီသမ္မတ
၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ  ရက် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

အခြားကြည့်ရန်

မှတ်ချက်များ

  1. ၁၉၆၂ တွင် အာဏာသိမ်းခံရပြီး ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံရ
  2. နုတ်ထွက်
  3. ၈၈၈၈ အရေးအခင်းကာလတွင် နုတ်ထွက်
  4. ၈၈၈၈ အရေးအခင်းကာလတွင် အာဏာသိမ်းခံရပြီး ဖြုတ်ချခံရ
  5. ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံရ
  6. ၂၀၁၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအပြီး အရပ်သားအစိုးရကို အာဏာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့

ပြင်ပလင့်ခ်များ

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.