လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုအလိုက် နိုင်ငံနှင့် နယ်မြေဒေသများ စာရင်း

ဤသည်မှာ လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုအလိုက် နိုင်ငံများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေဒေသများ စာရင်းဖြစ်ပြီး လူဦးရေသိပ်သည်းမှုကို တစ် စတုရန်းကီလိုမီတာအလိုက် နေထိုင်သော လူဦးရေအရေအတွက်ဖြင့် တိုင်းတာမှုကို ပြုလုပ်ထားပါသည်။

၂၀၁၇ ခုနှဏ်တွင် နိုင်ငံအလိုက် လူဦးရေသိပ်သည်းမှု(people per km2)

အချို့သော အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် ကိုယ်ပိုင်အစိုးရဖြင့် လွတ်လပ်သော နယ်မြေများကို ISO စံညွှန်း ISO 3166-1 အရ ထည့်သွင်းပြုစုထားသည်။ ထို့အပြင် ISO 3166-1 တွင် မပါဝင်သည့် အချို့သော တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသိအမှတ်ပြုနယ်မြေများလည်း ပါဝင်သည်။ ဇယားရှိ ဧရိယာများတွင် ကုန်းတွင်းရေထု(ကန်၊ မြစ်၊ ရေသိုလှောင်ရာနေရာ)တို့ပါ ပါဝင်ပါသည်။

ဤဆောင်းပါး၌ အနောက်ဆုံးကောက်ယူထားသော သန်းခေါင်စာရင်းနှင့် တရားဝင်းခန့်မှန်းစာရင်းတို့တွင် အဓိကအခြေပြုထားပါသည်။ နိုင်ငံအလိုက် အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပဲ United Nations Department of Economic and Social Affairs ၏ လူဦးရေဌာနကြီး(Population Division)၏ online projections တွင် အခြေပြုထားပါသည်။[1]


လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုအလိုက် နိုင်ငံနှင့် နယ်မြေဒေသများ

အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နိုင်ငံများ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော အမှီအခိုနယ်မြေများနှင့် မဲဆန္ဒနယ်နိုင်ငံများကို စာလုံးစောင်းဖြင့် ပြထားသည်။

ဤစာရင်း၌ ဖော်ပြထားသော ဧရိယာများကို များလှစွာသော ရင်းမြစ်များမှ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။

 • ဥရောပသမဂ္ဂသည် ဒေသနိုင်ငံများအဖွဲ့ချုပ်ဆိုသည့်အဆင့်ထက် ကျော်လွန်ပြီး "နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ကဲ့သို့သော" ဝိသေသ လက္ခဏာရှိသည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၂၈ နိုင်ငံဖြင့် သီးခြားရပ်တည်နေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းလူဦးရေသိပ်သည်းမှုမှာ တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၁၁၆ ဦးရှိနေပြီး ဤစာရင်းတွင်သာ ဖော်ပြမည်ဆိုပါက အဆင့် ၉၅ တွင် တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။(population: 506,913,394 on January 1, 2014,[2] area: 4,324,782 km2).
 • ဧရိယာတွင် ကုန်းမြေကော ရေထုပါ ပါဝင်သည်။


အဆင့်နိုင်ငံ (သို့ အမှီအခိုနယ်မြေ)ဧရိယာ (စတုရန်းကီလိုမီတာ)ဧရိယာ (စတုရန်းမိုင်)လူဦးရေသိပ်သည်းမှု
(pop./km2)
သိပ်သည်းမှု
(pop./mi2)
ရက်စွဲလူဦးရေရင်းမြစ်
 ကမ္ဘာ (ကုန်းမြေချည်းသာ၊ အန္တာတိကတိုက် မပါဝင်ပေ။) ၁၃၄,၉၄၀,၀၀၀ ၅၂,၁၀၀,၀၀၀ ၇၈၁၂၆၀၀၈၀၀ ၅၈ ၁၅၀ ဖေဖော်ဝါရီ , ၂၀၂၁ USCB's world population clock
 ကမ္ဘာ (ကုန်းမြေ) ၁၄၈,၉၄၀,၀၀၀ ၅၇,၅၁၀,၀၀၀ ၇၈၁၂၆၀၀၈၀၀ ၅၂ ၁၃၅ ဖေဖော်ဝါရီ , ၂၀၂၁ USCB's World population clock
 ကမ္ဘာ (ရေထုအပါအဝင်) ၅၁၀,၀၇၂,၀၀၀ ၁၉၆,၉၄၀,၀၀၀ ၇၈၁၂၆၀၀၈၀၀ ၁၅ ၃၉ ဖေဖော်ဝါရီ , ၂၀၂၁ USCB's World population clock
1  မကာအို (တရုတ်) ၃၀.၅ ၁၂ ၆၅၀,၈၃၄ ၂၁,၃၃၉ ၅၅,၂၆၈ မေ ၅၊ ၂၀၁၇ ၂၀၁၆ သန်းခေါင်စာရင်း
2  မိုနာကိုနိုင်ငံ ၂.၀၂ ၀.၇၈ ၃၇,၅၅၀ ၁၈,၅၈၉ ၄၈,၁၄၅ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ တရားဝင် ခန့်မှန်းမှု
3  စင်ကာပူ ၇၁၉.၉ ၂၇၈ ၅,၆၁၂,၃၀၀ ၇,၇၉၆ ၂၀,၁၉၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ တရားဝင် ခန့်မှန်းမှု Archived 29 November 2015 at the Wayback Machine.
4  ဟောင်ကောင် (တရုတ်) ၁,၁၀၆.၃ ၄၂၇ ၇,၄၀၉,၈၀၀ ၆,၆၉၈ ၁၇,၃၄၈ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ တရားဝင် ခန့်မှန်းမှု
5  ဂျီဘရောလ်တာ (UK)[3] ၆.၈ ၂.၆ ၃၃,၁၄၀ ၄,၈၇၄ ၁၂,၆၂၄ မတ် ၇၊ ၂၀၁၇ Official estimate
6  ဘာရိန်း ၇၅၇ ၂၉၂ ၁,၄၅၁,၂၀၀ ၁,၉၁၇ ၄,၉၆၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 6 February 2017 at the Wayback Machine.
7   ဗာတီကန် ၀.၄၄ ၀.၁၇ ၈၀၀ ၁,၈၁၈ ၄,၇၀၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၂ Official estimate
8  မော်လတာ ၃၁၅ ၁၂၂ ၄၆၀,၂၉၇ ၁,၄၆၁ ၃,၇၈၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
9  ဘာမြူဒါ (UK) ၅၂ ၂၀ ၆၃,၇၇၉ ၁,၂၂၇ ၃,၁၇၈ မေ ၂၁၊ ၂၀၁၆ 2016 Census Preliminary Report
10  Sint Marrten (နယ်သာလန်ဘုရင့်နိုင်ငံ) ၃၄ ၁၃ ၃၉,၄၁၀ ၁,၁၅၉ ၃,၀၀၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
11  မော်လဒိုက် ၂၉၈ ၁၁၅ ၃၄၄,၀၂၃ ၁,၁၅၄ ၂,၉၈၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၄ Preliminary 2014 census result
12  ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၄၃၉၉၈ ၅၅၅၉၈ ၁၇၀၀၉၉၁၀၂ ၁၁၈၁ ၃၀၅၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
13  ဂျာဇီ (UK) ၁၁၆ ၄၅ ၁၀၄,၂၀၀ ၈၉၈ ၂,၃၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
14  ဂန်းစီး (UK) ၇၈ ၃၀ ၆၂,၇၂၃ ၈၀၄ ၂,၀၈၂ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
15  ပါလက်စတိုင်း[4] ၆,၀၂၀ ၂,၃၂၄ ၄,၈၁၆,၅၀၃ ၈၀၀ ၂,၀၇၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
16 Mayotte ၃၇၄ ၁၄၄ ၂၅၆,၅၁၈ ၆၈၆ ၁,၇၇၇ စက်တင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၇ 2017 census result
17  ဘာဘေးဒိုးစ် ၄၃၀ ၁၆၆ ၂၈၆,၃၈၈ ၆၆၆ ၁,၇၂၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
18 ဖိုင်:Flag of the Collectivity of Saint Martin.svg စိန့်မာတင်ကျွန်း ၅၃.၂ ၂၁ ၃၅,၁၀၇ ၆၆၀ ၁,၇၀၉ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၄ Official estimate
19  ထိုင်ဝမ် ၃၆,၁၉၃ ၁၃,၉၇၄ ၂၃,၅၇၂,၀၄၉ ၆၅၁ ၁,၆၈၆ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
20  မောရစ်ရှ ၂,၀၄၀ ၇၈၈ ၁,၂၆၄,၈၈၇ ၆၂၀ ၁,၆၀၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
21  လက်ဘနွန် ၁၀,၄၅၂ ၄,၀၃၆ ၆,၀၉၃,၅၀၉ ၅၉၇ ၁,၅၄၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
22  အာရူးဗာ (နယ်သာလန်ဘုရင့်နိုင်ငံ) ၁၈၀ ၆၉ ၁၀၅,၆၆၈ ၅၈၇ ၁,၅၂၀ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၈
23  ဆန်မာရီနိုနိုင်ငံ ၆၁ ၂၄ ၃၃,၃၂၆ ၅၄၆ ၁,၄၁၄ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
24 ဇန်ဇိဗာကျွန်း ၂,၄၆၁ ၉၅၀ ၁,၃၀၃,၅၆၉ ၅၃၀ ၁,၃၇၃ ဩဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇
25  တောင်ကိုရီးယား ၁၀၀,၂၁၀ ၃၈,၆၉၁ ၅၁,၆၃၅,၂၅၆ ၅၁၅ ၁,၃၃၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Annual official estimate
26  နအူရူးနိုင်ငံ ၂၁ ၁၀,၈၀၀ ၅၁၄ ၁,၃၃၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Annual estimate
27  ရဝမ်ဒါ ၂၆,၃၃၈ ၁၀,၁၆၉ ၁၂,၀၀၁,၁၃၆ ၄၅၆ ၁,၁၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
28 Saint Barthelemy (ပြင်သစ်) ၂၁ ၉,၄၂၇ ၄၄၉ ၁,၁၆၃ ဇန်နဝါရီ ၁၊ Official estimate
29  ကျူရာဆိုး (နယ်သာလန်ဘုရင့်နိုင်ငံ) ၃၆၃.၉၁ ၁၄၁ ၁၆၁,၅၇၃ ၄၄၄ ၁,၁၅၀ ဇွန် ၁၆၊ ၂၀၁၈
30  တူဗားလူ ၂၆ ၁၀ ၁၁,၃၂၃ ၄၃၆ ၁,၁၂၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ Official estimate
31  ကိုမိုရို ၁,၈၆၁ ၇၁၉ ၈၀၆,၁၅၃ ၄၃၃ ၁,၁၂၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
32  အင်္ဂလန် ၁၃၀,၂၇၉ ၅၀,၃၀၁ ၅၅,၂၆၈,၁၀၀ ၄၂၄ ၁,၀၉၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆
33  နယ်သာလန် ၄၁၅၂၆ ၁၆၀၃၃ ၁၇၄၉၂၆၇၆ ၄၂၁ ၁၀၉၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
34  ဟေတီ ၂၇,၀၆၅ ၁၀,၄၅၀ ၁၁,၁၁၂,၉၄၅ ၄၁၁ ၁,၀၆၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
35  အိန္ဒိယ ၃၂၈၇၂၄၀ ၁၂၆၉၂၁၁ ၁၃၇၅၁၉၄၃၉၆ ၄၁၈ ၁၀၈၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Population clock based on 2011 census
36  အစ္စရေး ၂၂၀၇၂ ၈၅၂၂ ၉၃၁၃၁၄၀ ၄၂၂ ၁၀၉၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
37  ဘူရွန်ဒီ ၂၇,၈၁၆ ၁၀,၇၄၀ ၁၀,၆၈၁,၁၈၆ ၃၈၄ ၉၉၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection
38  ပေါ်တိုရီကို (US)[5] ၈,၈၆၈ ၃,၄၂၄ ၃,၃၃၇,၁၇၇ ၃၇၆ ၉၇၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
39  ဘယ်လ်ဂျီယမ် ၃၀,၅၂၈ ၁၁,၇၈၇ ၁၁,၄၀၉,၃၈၈ ၃၇၄ ၉၆၉ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
40  ဖိလစ်ပိုင် ၃၀၀၀၀၀ ၁၁၅၈၃၁ ၁၁၀၃၇၂၀၈၂ ၃၆၈ ၉၅၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
41  ဂူအမ် (US) ၅၄၁ ၂၀၉ ၁၈၄,၂၀၀ ၃၄၀ ၈၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official annual estimate Archived 2 August 2018 at the Wayback Machine.
42 Reunion ၂,၅၀၃.၇ ၉၆၇ ၈၅၀,၉၉၆ ၃၄၀ ၈၈၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
43  ဂျပန် ၃၇၇,၉၄၄ ၁၄၅,၉၂၅ ၁၂၆,၄၉၀,၀၀၀ ၃၃၅ ၈၆၈ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
44 Martinique ၁,၁၂၈ ၄၃၆ ၃၇၆,၈၄၇ ၃၃၄ ၈၆၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
45  သီရိလင်္ကာ ၆၅,၆၁၀ ၂၅,၃၃၂ ၂၁,၄၄၄,၀၀၀ ၃၂၇ ၈၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
46  အယ်ဆာဗေဒို ၂၁,၀၄၀ ၈,၁၂၄ ၆၅၈၁,၉၄၀ ၃၁၃ ၈၁၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
47  မာရှယ်အိုင်းလန်း ၁၈၁ ၇၀ ၅၆,၀၈၆ ၃၁၀ ၈၀၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ Official estimate
48  အမေရိကန် ဗာဂျင်အိုင်းလန်း (US) ၃၅၂ ၁၃၆ ၁၀၆,၄၀၅ ၃၀၂ ၇၈၂ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၀ Final 2010 census result
49  ဂရီနေဒါ ၃၄၄ ၁၃၃ ၁၀၃,၃၂၈ ၃၀၀ ၇၇၇ မေ ၁၂၊ ၂၀၁၁ 2011 census result
50  စိန့်လူစီယာ ၆၁၇ ၂၃၈ ၁၇၉,၆၆၇ ၂၉၁ ၇၅၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
51  အမေရိကန်ဆမိုးအား (US) ၁၉၇ ၇၆ ၅၇,၁၀၀ ၂၉၀ ၇၅၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official annual estimate Archived 2 August 2018 at the Wayback Machine.
52  ဗီယက်နမ် ၃၃၁,၂၁၂ ၁၂၇,၈၈၂ ၉၄,၆၆၀,၀၀၀ ၂၈၆ ၇၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection
53  စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် ဂရိနေဒိုင် ၃၈၉ ၁၅၀ ၁၀၉,၅၅၇ ၂၈၂ ၇၃၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official estimate Archived 9 September 2016 at the Wayback Machine.
54  ပါကစ္စတန် ၈၀၃၉၄၀ ၃၁၀၄၀၃ ၂၁၀၂၈၇၁၀၁ ၂၆၂ ၆၇၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
55  ထရီနီဒတ်နှင့် တိုဘက်ဂို ၅,၁၅၅ ၁,၉၉၀ ၁,၃၅၆,၆၃၃ ၂၆၃ ၆၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate
56  ဂျမေကာ ၁၀,၉၉၁ ၄,၂၄၄ ၂,၇၃၀,၈၉၄ ၂၄၈ ၆၄၂ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
57 ဂွါဒလ်ကျွန်း ၁,၆၂၈.၄ ၆၂၉ ၃၉၅,၇၂၅ ၂၄၃ ၆၂၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
58  လစ်တန်စတိန်း ၁၆၀ ၆၂ ၃၇,၈၇၇ ၂၃၇ ၆၁၄ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၇ Official estimate
59  ကာတာ ၁၁,၅၇၁ ၄,၄၆၈ ၂,၇၀၀,၃၉၀ ၂၃၃ ၆၀၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate
60  လူဇင်ဘတ် ၂,၅၈၆ ၉၉၈ ၆၀၂,၀၀၅ ၂၃၃ ၆၀၃ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
61  ဂျာမနီ ၃၅၇,၁၆၈ ၁၃၇,၉၀၃ ၈၂,၇၄၀,၉၀၀ ၂၃၂ ၆၀၁ စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၇ Official quarterly estimate
62  ကူဝိတ် ၁၇,၈၁၈ ၆,၈၈၀ ၄,၀၀၇,၀၀၀ ၂၂၅ ၅၈၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
63 ကေးမန်းကျွန်း ၂၅၉ ၁၀၀ ၅၅,၄၅၆ ၂၁၄ ၅၅၄ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၀ Final 2010 census result Archived 21 September 2013 at the Wayback Machine.
64  ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ ၄၇,၈၇၅ ၁၈,၄၈၅ ၁၀,၂၆၆,၁၄၉ ၂၁၄ ၅၅၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine.
65  မြောက်ကိုရီးယား ၁၂၀,၅၄၀ ၄၆,၅၄၁ ၂၅,၆၁၀,၆၇၂ ၂၁၂ ၅၄၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
66  နိုင်ဂျီးရီးယား ၉၂၃,၇၆၈ ၃၅၆,၆၆၉ ၁၉၅,၈၇၅,၂၃၇ ၂၁၂ ၅၄၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
67  ဆေးရှဲ ၄၅၅ ၁၇၆ ၉၅,၈၂၁1 ၂၁၁ ၅၄၆ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
68   ဆွစ်ဇာလန် ၄၁,၂၈၅ ၁၅,၉၄၀ ၈,၄၈၂,၂၀၀ ၂၀၅ ၅၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official provisional figure
69  ဂမ်ဘီယာ ၁၀,၆၉၀ ၄,၁၂၇ ၂,၁၆၃,၇၆၅ ၂၀၂ ၅၂၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
70  အီတလီ ၃၀၁,၃၀၈ ၁၁၆,၃၃၆ ၆၀,၄၈၃,၉၇၃ ၂၀၁ ၅၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Monthly official estimate
71  နီပေါ ၁၄၇,၁၈၁ ၅၆,၈၂၇ ၂၉,၂၉၁,၇၄၆ ၁၉၉ ၅၁၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection Archived 28 January 2016 at the Wayback Machine.
72  ဗြိတိသျှ ဗာဂျင်အိုင်းလန်း (UK) ၁၅၁ ၅၈ ၂၉,၅၃၇ ၁၉၆ ၅၀၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၀ Official estimate Archived 25 May 2002 at the Wayback Machine.
73  အင်တီဂွါနှင့် ဘာဘူဒါ ၄၄၂ ၁၇၁ ၈၆,၂၉၅ ၁၉၅ ၅၀၅ မေ ၂၇၊ ၂၀၁၁ Preliminary 2011 census result
74  စိန့်ကစ်နှင့် နီးဗစ် ၂၇၀ ၁၀၄ ၅၁,၉၇၀ ၁၉၂ ၄၉၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၀၉ Official estimate Archived 2 June 2013 at the Wayback Machine.
75  ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ ၁,၀၀၁ ၃၈၆ ၁၈၇,၃၅၆ ၁၈၇ ၄၈၄ မေ ၁၃၊ ၂၀၁၂ 2012 census result
76  အင်ဒိုရာနိုင်ငံ ၄၆၄ ၁၇၉ ၈၀,၂၀၉ ၁၇၃ ၄၄၈ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine.
77  ကိုဆိုဗို[6] ၁၀,၉၁၀ ၄,၂၁၂ ၁,၇၈၃,၅၃၁ ၁၆၃ ၄၂၂ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
78  မာလဝီ ၁၁၈,၄၈၄ ၄၅,၇၄၇ ၁၈,၆၂၂,၀၀၀ ၁၅၇ ၄၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
79  ယူဂန်းဒါး ၂၄၁,၅၅၁ ၉၃,၂၆၃ ၃၇,၆၇၃,၈၀၀ ၁၅၆ ၄၀၄ July 1, 2017 Annual official estimate
80  ကီရီဘတ်စ် ၇၂၆ ၂၈၀ ၁၁၅,၃၀၀ ၁၅၉ ၄၁၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
81  ဂွါတီမာလာ ၁၀၈,၈၈၉ ၄၂,၀၄၂ ၁၇,၂၄၅,၃၄၆ ၁၅၈ ၄၀၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
82  တိုကလောင် (NZ) ၁၀ ၁,၄၉၉ ၁၅၀ ၃၈၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
83 ဆာဘာကျွန်း (နယ်သာလန်နိုင်ငံ) ၁၃ ၁,၉၄၇ ၁၅၀ ၃၈၈ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆
85 Sint Eustatius (နယ်သာလန်နိုင်ငံ) ၂၁ ၃,၁၉၃ ၁၅၂ ၃၉၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official annual estimate Archived 2 August 2018 at the Wayback Machine.
86  မိုက်ခရိုနီးရှားနိုင်ငံ ၇၀၁ ၂၇၁ ၁၀၄,၆၀၀ ၁၄၉ ၃၈၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
87  မမ်းကျွန်း ၅၇၂ ၂၂၁ ၈၃,၃၁၄ ၁၄၆ ၃၇၈ ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၆ 2016 census result
88  ဆိုက်ပရပ်စ် ၅,၈၉၆ ၂,၂၇၆ ၈၅၄,၈၀၀ ၁၄၅ ၃၇၆ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
89  တရုတ် ၉၆၄၀၈၂၁ ၃၇၂၂၃၄၂ ၁၄၀၇၉၉၂၇၉၅ ၁၄၆ ၃၇၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official estimate
90  တုံဂါနိုင်ငံ ၇၂၀ ၂၇၈ ၁၀၀,၆၅၁ ၁၄၀ ၃၆၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
91  အန်ဂီလာ (UK) ၉၆ ၃၇ ၁၃,၄၅၂ ၁၄၀ ၃၆၃ မေ ၁၁၊ ၂၀၁၁ Preliminary 2011 census result
92  အင်ဒိုနီးရှား ၁,၉၀၄,၅၆၉ ၇၃၅,၃၅၈ ၂၆၅,၀၁၅,၃၀၀ ၁၃၉ ၃၆၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
93  ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ၇၈,၈၆၇ ၃၀,၄၅၁ ၁၀,၆၁၃,၃၅၀ ၁၃၅ ၃၅၀ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
94  ထိုင်း ၅၁၃,၁၂၀ ၁၉၈,၁၁၇ ၆၉,၁၈၃,၁၇၃ ၁၃၅ ၃၅၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
95  ဒိန်းမတ် ၄၃,၀၉၈ ၁၆,၆၄၀ ၅,၇၈၅,၈၆၄ ၁၃၄ ၃၄၇ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Quarterly official estimate
96  ကိတ်ဗာဒီ ၄,၀၃၃ ၁,၅၅၇ ၅၄၄,၀၈၁ ၁၃၃ ၃၄၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection
98  တိုဂို ၅၆,၆၀၀ ၂၁,၈၅၃ ၇,၃၅၂,၀၀၀ ၁၃၀ ၃၃၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate Archived 27 August 2018 at the Wayback Machine.
99  ပြင်သစ် ၅၄၃,၉၆၅ ၂၁၀,၀၂၆ ၆၇,၂၄၇,၀၀၀ ၁၂၄ ၃၂၁ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
100  ဂါနာ ၂၃၈,၅၃၃ ၉၂,၀၉၈ ၂၉,၆၁၄,၃၃၇ ၁၂၄ ၃၂၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
101  ပိုလန် ၃၁၂,၆၈၅ ၁၂၀,၇၂၈ ၃၈,၄၂၆,၀၀၀ ၁၂၃ ၃၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
102 Iraqi Kurdistan ၄၆,၈၆၁ ၁၈,၀၉၃ ၅,၇၅၄,၇၇၀ ၁၂၃ ၃၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇
103  မြောက်မာရီယာနာကျွန်းစု (US) ၄၅၇ ၁၇၆ ၅၃,၈၈၃ ၁၁၈ ၃၀၆ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၀ Final 2010 census result
104  အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ၈၃,၆၀၀ ၃၂,၂၇၈ ၉,၈၅၆,၀၀၀ ၁၁၈ ၃၀၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
104  အက်ဂျာရာ ၂,၈၈၀ ၁,၁၁၂ ၃၃၆,၀၇၇ ၁၁၇ ၃၀၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၄
105  အဇာဘိုင်ဂျန် ၈၆,၆၀၀ ၃၃,၄၃၆ ၉,၈၉၈,၀၈၅ ၁၁၄ ၂၉၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
105  ထရန်နစ္စတြီးယား ၄,၁၆၃ ၁,၆၀၇ ၄၇၅,၆၆၅ ၁၁၄ ၂၉၅ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၅ Archived 3 August 2017 at the Wayback Machine.
106  ဂျော်ဒန် ၈၉၃၄၂ ၃၄၄၉၅ ၁၀၇၈၆၆၉၄ ၁၂၁ ၃၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
107  ပေါ်တူဂီ ၉၂,၀၉၀ ၃၅,၅၅၆ ၁၀,၂၉၁,၀၂၇ ၁၁၂ ၂၉၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
108  ဆလိုဗက်ကီးယား ၄၉,၀၃၆ ၁၈,၉၃၃ ၅,၄၄၃,၁၂၀ ၁၁၁ ၂၈၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
109  ဥဇဘက်ကစ္စတန် ၄၄၇,၄၀၀ ၁၇၂,၇၄၂ ၃၀,၅၂၂,၅၉၆ ၁၀၇ ၂၇၇ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Sum of Uzbekistan - Karakalpakstan area and population
110  ဩစတြီးယား ၈၃,၈၇၉ ၃၂,၃၈၆ ၈,၈၃၀,၄၈၇ ၁၀၅ ၂၇၂ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
111  ဟန်ဂေရီ ၉၃,၀၂၉ ၃၅,၉၁၉ ၉,၇၇၁,၀၀၀ ၁၀၅ ၂၇၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Annual official estimate
112  မော်လ်ဒိုဗာ ၃၃,၈၄၃ ၁၃,၀၆၇ ၃,၅၅၀,၉၀၀ ၁၀၅ ၂၇၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
113  တူရကီ ၇၈၃,၅၆၂ ၃၀၂,၅၃၅ ၈၀,၈၁၀,၅၂၅ ၁၀၃ ၂၆၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate
114  ကျူးဘား ၁၀၉,၈၈၄ ၄၂,၄၂၆ ၁၁,၂၂၁,၀၆၀ ၁၀၂ ၂၆၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate
115  ဆလိုဗေးနီးယား ၂၀,၂၇၃ ၇,၈၂၇ ၂,၀၆၆,၈၈၀ ၁၀၂ ၂၆၄ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
116  အီသီယိုးပီးယား ၁,၀၆၃,၆၅၂ ၄၁၀,၆၇၈ ၁၀၇,၅၃၄,၈၈၂ ၁၀၁ ၂၆၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
117  ဘီနင် ၁၁၂,၆၂၂ ၄၃,၄၈၄ ၁၁,၃၆၂,၂၆၉ ၁၀၁ ၂၆၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
118  အာမေးနီးယား ၂၉,၇၄၃ ၁၁,၄၈၄ ၂,၉၇၂,၉၀၀ ၁၀၀ ၂၅၉ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
119  အယ်လ်ဘေးနီးယား ၂၈,၇၀၃ ၁၁,၀၈၂ ၂,၈၇၀,၃၂၄ ၁၀၀ ၂၅၉ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate Archived 16 October 2017 at the Wayback Machine.
120  ဆီးရီးယား ၁၈၅,၁၈၀ ၇၁,၄၉၈ ၁၈,၂၈၄,၄၀၇ ၉၉ ၂၅၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
121  ဆီရာလီယွန် ၇၁,၇၄၀ ၂၇,၆၉၉ ၇,၀၇၅,၆၄၁ ၉၉ ၂၅၆ ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၅ Preliminary 2015 census result
122  မလေးရှား ၃၃၀၈၀၃ ၁၂၇၇၂၄ ၃၃၇၆၀၇၀၀ ၁၀၂ ၂၆၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
123  ကော့စတာရီကာ ၅၁,၁၀၀ ၁၉,၇၃၀ ၄,၉၄၇,၄၉၀ ၉၇ ၂၅၁ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၇ Official estimate
124  အီဂျစ် ၁၀၀၂၄၅၀ ၃၈၇၀၄၈ ၁၀၀၉၅၆၇၉၂ ၁၀၁ ၂၆၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
125  ဒိုမီနီကာ ၇၃၉ ၂၈၅ ၇၁,၂၉၃ ၉၆ ၂၄၉ မေ ၁၄၊ ၂၀၁၁ Preliminary 2011 census result
126  မြောက်ပိုင်းဆိုက်ပရပ်စ်[7] ၃,၃၅၅ ၁,၂၉၅ ၃၁၃,၆၂၆ ၉၃ ၂၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၄ Official estimate
127  စပိန် ၅၀၅,၉၉၀ ၁၉၅,၃၆၄ ၄၆,၅၄၉,၀၄၅ ၉၂ ၂၃၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
128  ကမ္ဘောဒီးယား ၁၈၁,၀၃၅ ၆၉,၈၉၈ ၁၆,၃၁၆,၁၃၆ ၉၀ ၂၃၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection
129  ဆားဘီးယား ၇၇,၄၇၄ ၂၉,၉၁၃ ၆,၉၂၅,၁၈၈ ၈၉ ၂၃၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
130  ကင်ညာ ၅၈၁,၈၃၄ ၂၂၄,၆၄၇ ၅၀,၉၅၀,၈၇၉ ၈၈ ၂၂၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
131  အီရတ် [8] ၃၈၇,၂၆၇ ၁၄၉,၅၂၅ ၃၄,၂၅၅,၂၅၀ ၈၈ ၂၂၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
132  ဂရိ ၁၃၁,၉၅၇ ၅၀,၉၄၉ ၁၀,၇၆၈,၁၉၃ ၈၂ ၂၁၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
133  ရိုမေးနီးယား ၂၃၈,၃၉၁ ၉၂,၀၄၃ ၁၉,၆၃၈,၀၀၀ ၈၂ ၂၁၂ January 1, 2017 Official annual estimate
134  မက်စီဒိုးနီးယား ၂၅,၇၁၃ ၉,၉၂၈ ၂,၀၇၃,၇၀၂ ၈၁ ၂၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
135  မြန်မာ ၆၇၆,၅၇၇ ၂၆၁,၂၂၈ ၅၄,၃၆၃,၄၂၆ ၈၀ ၂၀၇ မတ် ၂၉၊ ၂၀၁၄ Preliminary 2014 census result
136  ဟွန်ဒူးရပ်စ် ၁၁၂,၄၉၂ ၄၃,၄၃၃ ၉,၀၁၂,၂၂၉ ၈၀ ၂၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
137  ဆီနီဂေါ ၁၉၆,၇၂၂ ၇၅,၉၅၅ ၁၅,၇၂၆,၀၃၇ ၈၀ ၂၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
138  မော်ရိုကို ၄၄၆၅၅၀ ၁၇၂၄၁၄ ၃၅၆၂၆၉၉၉ ၈၀ ၂၀၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
139  အရှေ့တီမော ၁၄,၉၁၉ ၅,၇၆၀ ၁,၁၆၇,၂၄၂ ၇၈ ၂၀၂ ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၅ Preliminary 2015 census result
140  ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား (ပြင်သစ်) ၃,၅၂၁ ၁,၃၅၉ ၂၆၈,၂၇၀ ၇၆ ၁၉၇ ဩဂုတ် ၂၂၊ ၂၀၁၂ Preliminary 2012 census result
141  တာ့ခ်နှင့် ကေးကို့စ်ကျွန်းများ (UK) ၄၉၇ ၁၉၂ ၃၇,၉၁၀ ၇၆ ၁၉၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
142  အိုင်ဗရီကို့စ် ၃၂၂,၉၂၁ ၁၂၄,၆၈၀ ၂၄,၂၉၅,၀၀၀ ၇၅ ၁၉၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
143 Khuzestan ၆၄,၀၅၅ ၂၄,၇၃၂ ၄,၇၁၁,၀၀၀ ၇၄ ၁၉၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆
143  လီဆိုသို ၃၀,၃၅၅ ၁၁,၇၂၀ ၂,၂၃၃,၃၃၉ ၇၄ ၁၉၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
144  ခရိုအေးရှား ၅၆,၅၄၂ ၂၁,၈၃၁ ၄,၁၅၄,၂၁၃ ၇၃ ၁၈၉ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Annual official estimate
145  ဘာကီးနားဖားဆို ၂၇၀,၇၆၄ ၁၀၄,၅၄၃ ၁၉,၆၃၂,၁၄၇ ၇၃ ၁၈၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official projection
146  ဘရူနိုင်း ၅,၇၆၅ ၂,၂၂၆ ၄၂၂,၆၇၈ ၇၃ ၁၈၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
147  တူနီးရှား ၁၆၃,၆၁၀ ၆၃,၁၇၀ ၁၁,၄၄၆,၃၀၀ ၇၀ ၁၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
148  ယူကရိန်း[9] ၆၀၃,၀၀၀ ၂၃၂,၈၂၀ ၄၂,၃၀၀,၇၂၃ ၇၀ ၁၈၁ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate
149  ဆမိုးအား ၂,၈၃၁ ၁,၀၉၃ ၁၉၇,၄၄၈ ၇၀ ၁၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate
150  ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား ၅၁,၂၀၉ ၁၉,၇၇၂ ၃,၅၁၁,၃၇၂ ၆၉ ၁၇၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate Archived 14 November 2018 at the Wayback Machine.
151 Republic of Ireland ၇၀,၂၇၃ ၂၇,၁၃၃ ၄,7၇၉၂,၅၀၀ ၆၈ ၁၇၆ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate Archived 16 June 2018 at the Wayback Machine.
153  အဲ့စ်ဝါတီးနီ ၁၇,၃၆၄ ၆,၇၀၄ ၁,၁၄၅,၉၇၀ ၆၆ ၁၇၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection Archived 22 June 2019 at the Wayback Machine.
154 Bonaire ၂၉၄ ၁၁၄ ၁၉,၄၀၈ ၆၆ ၁၇၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆
155  နောဖုတ်ကျွန်း (ဩစတြေးလျနိုင်ငံ) ၃၅ ၁၄ ၂,၃၀၂ ၆၆ ၁၇၁ ဩဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၁ 2011 census result
155  ဘူဂေးရီးယား ၁၁၁,၀၀၂ ၄၂,၈၅၈ ၇,၀၅၀,၀၃၄ ၆၄ ၁၆၆ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate
156  ကွတ်ကျွန်းစု (NZ) ၂၃၇ ၉၂ ၁၄,၉၇၄ ၆၃ ၁၆၃ ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၁ Final 2011 census result
157  မက္ကဆီကို ၁,၉၆၇,၁၃၈ ၇၅၉,၅၁၆ ၁၂၄,၂၈၆,၆၂၃ ၆၃ ၁၆၃ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
158  ယီမင် ၄၅၅,၀၀၀ ၁၇၅,၆၇၆ ၂၈,၂၅၀,၀၀၀ ၆၂ ၁၆၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
159  တာဂျစ်ကစ္စတန် ၁၄၃,၁၀၀ ၅၅,၂၅၁ ၈,၉၃၁,၀၀၀ ၆၂ ၁၆၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
160  အီကွေဒေါ ၂၇၆၈၄၁ ၁၀၆၈၈၉ ၁၇၅၈၄၂၅၁ ၆၄ ၁၆၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official projection
161  တန်ဇေးနီးယား ၈၈၁,၂၈၈ ၃၄၀,၂၆၇ ၅၂,၈၉၅,၅၉၄ ၆၀ ၁၅၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual estimate
162  ပနားမား ၇၄,၁၇၇ ၂၈,၆၄၀ ၄,၁၅၈,၇၈၃ ၅၆ ၁၄၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
163  ဂျော်ဂျီယာ ၆၉,၇၀၀ ၂၆,၉၁၁ ၃,၇၂၉,၆၀၀ ၅၄ ၁၄၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
164  ဂီနီ ၂၄၅,၈၅၇ ၉၄,၉၂၆ ၁၂,၇၁၇,၁၇၆ ၅၂ ၁၃၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
165  နီကာရာဂွါ ၁၂၁,၄၂၈ ၄၆,၈၈၄ ၆,၂၆၂,၇၀၃ ၅၂ ၁၃၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ Official estimate
166  ကင်မရွန်း ၄၆၆,၀၅၀ ၁၇၉,၉၄၃ ၂၃,၇၉၄,၁၆ ၅၁ ၁၃၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
167  အီရန် ၁၆၄၈၁၉၅ ၆၃၆၃၇၂ ၈၃၄၆၇၄၆၈ ၅၁ ၁၃၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
168  မွန်ဆာရတ် (UK) ၁၀၂ ၃၉ ၄,၉၂၂ ၄၈ ၁၂၄ မေ ၁၂၊ ၂၀၁၁ 2011 census result Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
169 Wallis & Futuna (ပြင်သစ်) ၂၇၄ ၁၀၆ ၁၃,၁၃၅ ၄၈ ၁၂၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ Official estimate
170  ဖီဂျီ ၁၈,၃၃၃ ၇,၀၇၈ ၈၆၉,၄၅၈ ၄၇ ၁၂၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official estimate
171  တောင်အာဖရိက ၁,၂၂၀,၈၁၃ ၄၇၁,၃၅၉ ၅၆,၅၂၁,၉၀၀ ၄၆ ၁၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
172  ဘီလာရုဇ် ၂၀၇,၆၀၀ ၈၀,၁၅၅ ၉,၄၈၄,၃၀၀ ၄၆ ၁၁၉ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Quarterly official estimate
173 အာဖကန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ၆၄၅,၈၀၇ ၂၄၉,၃၄၇ ၂၉,၇၂၄,၃၂၃ ၄၆ ၁၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
174  မွန်တီနီဂရိုး ၁၃,၈၁၂ ၅,၃၃၃ ၆၂၂,၃၈၇ ၄၅ ၁၁၇ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
175  အီရီထရီးယား ၁၂၁,၁၀၀ ၄၆,၇၅၇ ၅,၄၈၂,၀၀၀ ၄၅ ၁၁၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
176  လိုက်ဘေးရီးယား ၉၇,၀၃၆ ၃၇,၄၆၆ ၄,၂၈၉,၅၂၀ ၄၄ ၁၁၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
177  မဒါဂတ်စကား ၅၈၇,၀၄၁ ၂၂၆,၆၅၈ ၂၅,၅၇၁,၀၀၀ ၄၄ ၁၁၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
178  အီကွေတာဂီနီ ၂၈,၀၅၁ ၁၀,၈၃၁ ၁,၂၂၂,၄၄၂ ၄၄ ၁၁၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official estimate
179  ကိုလံဘီယာ ၁၁၄၁၇၄၈ ၄၄၀၈၃၁ ၅၁၂၄၂၅၃၄ ၄၅ ၁၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
180  ပလောင်း ၄၈၈ ၁၈၈ ၂၀,၉၀၁ ၄၃ ၁၁၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ Official estimate
181  ဂီနီ-ဘီစော ၃၆,၁၂၅ ၁၃,၉၄၈ ၁,၅၅၃,၈၂၂ ၄၃ ၁၁၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 2 February 2017 at the Wayback Machine.
182  လစ်သူယေးနီးယား ၆၅,၃၀၀ ၂၅,၂၁၂ ၂,၈၀၂,၀၄၇ ၄၃ ၁၁၁ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
183  ကိုကိုး (ကီးလင်း) ကျွန်းများ (ဩစတြေးလျ) ၁၄ ၅၅၀ ၃၉ ၁၀၁ ဩဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၁ 2011 census result
184  ဂျီဘူတီ ၂၃,၀၀၀ ၈,၈၈၀ ၈၆၄,၆၁၈ ၃၈ ၉၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၁ Official estimate
185  ဇင်ဘာဘွေ ၃၉၀,၇၅၇ ၁၅၀,၈၇၂ ၁၄,၈၄၈,၉၀၅ ၃၈ ၉၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection Archived 28 April 2016 at the Wayback Machine.
186  စိန့်ဟယ်လယ်နာ (UK) ၁၂၂ ၄၇ ၄,၅၃၄ ၃၇ ၉၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၆ 2016 census result
187  ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတ ၂,၃၄၅,၀၉၅ ၉၀၅,၄၄၆ ၈၄,၀၀၄,၉၈၉ ၃၆ ၉၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
188  မိုဇမ်ဘစ် ၇၉၉,၃၈၀ ၃၀၈,၆၄၂ ၂၈,၈၆၁,၈၆၃ ၃၆ ၉၃ ဩဂုတ် ၁၊ ၂၀၁၇ Official census result
189  ဗင်နီဇွဲလား ၉၁၆,၄၄၅ ၃၅၃,၈၄၁ ၃၁,၈၂၈,၁၁၀ ၃၅ ၉၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection
190  ဖရိုးကျွန်းစု (ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ) ၁,၃၉၉ ၅၄၀ ၅၀,၈၄၄ ၃၄ ၈၈ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate
191  အမေရိကန် ၉၈၃၃၅၁၇ ၃၇၉၆၇၄၂ ၃၃၂၇၇၂၆၄၃ ၃၄ ၈၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
192  ကာဂျစ္စတန် ၁၉၉,၉၄၅ ၇၇,၁၉၉ ၆,၁၄၀,၂၀၀ ၃၁ ၈၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
193  လတ်ဗီယာ ၆၄,၅၆၂ ၂၄,၉၂၈ ၁,၉၂၃,၅၀၀ ၃၀ ၇၈ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate Archived 28 June 2013 at the Wayback Machine.
194  အက်စတိုးနီးယား ၄၅,၃၃၉ ၁၇,၅၀၅ ၁,၃၁၅,၆၃၅ ၂၉ ၇၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 23 November 2012 at the Wayback Machine.
195  ဘဟားမား ၁၃,၉၄၀ ၅,၃၈၂ ၃၈၆,၈၇၀ ၂၈ ၇၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
195  အက်ဘ်ခါဇီယာ ၈,၆၆၀ ၃,၃၄၄ ၂၄၃,၂၀၀ ၂၈ ၇၃ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၅
196  လာအို ၂၃၆,၈၀၀ ၉၁,၄၂၉ ၆,၄၉၂,၄၀၀ ၂၇ ၇၀ မတ် ၁၊ ၂၀၁၅ Preliminary 2015 census result
197 Saint Pierre and Miquelon (ပြင်သစ်) ၂၄၂ ၂,၆၀၅ ၆,၀၈၁ ၂၅ ၆၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၀ Official estimate
198  ပီရူး ၁,၂၈၅,၂၁၆ ၄၉၆,၂၂၅ ၃၁,၈၂၆,၀၁၈ ၂၅ ၆၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
199  ဘရာဇီး ၈၅၁၅၇၆၇ ၃၂၈၇၉၅၆ ၂၁၃၄၂၂၆၈၂ ၂၅ ၆၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
200  ဆိုမာလီယာ ၄၆၁,၅၃၇ ၁၇၈,၂၀၀ ၁၁,၂၃၄,၈၂၀ ၂၄ ၆၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
201  အင်ဂိုလာ ၁,၂၄၆,၇၀၀ ၄၈၁,၃၅၄ ၂၉,၂၅၀,၀၀၉ ၂၃ ၆၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
202  ချီလီ ၇၅၆,၀၉၆ ၂၉၁,၉၃၀ ၁၇,၃၇၃,၈၃၁ ၂၃ ၆၀ ဩဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ Preliminary 2017 census result
203  ဆော်လမွန်ကျွန်းစု ၂၈,၃၇၀ ၁၀,၉၅၄ ၆၅၁,၇၀၀ ၂၃ ၆၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official annual estimate
204  ဆွီဒင် ၄၅၀၂၉၅ ၁၇၃၈၆၀ ၁၀၃၉၆၂၁၈ ၂၃ ၆၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
205  ဇမ်ဘီယာ ၇၅၂,၆၁၂ ၂၉၀,၅၈၅ ၁၆,၄၀၅,၂၂၉ ၂၂ ၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection
206  ဆူဒန် ၁,၈၃၉,၅၄၂ ၇၁၀,၂၅၁ ၄၀,၇၈၂,၇၄၂ ၂၂ ၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 20 October 2017 at the Wayback Machine.
207  ဗနွားတူနိုင်ငံ ၁၂,၁၉၀ ၄,၇၀၇ ၂၇၂,၄၅၉ ၂၂ ၅၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official mini-census result Archived 18 July 2018 at the Wayback Machine.
208 Inner Mongolia ၁,၁၈၃,၀၀၀ ၄၅၆,၇၅၉ ၂၅,၂၀၀,၀၀၀ ၂၁.၃ ၅၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆
209  ဘူတန် ၃၈,၃၉၄ ၁၄,၈၂၄ ၈၀၂,၂၉၆ ၂၁ ၅၄ ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၁၈ Official population clock
210  တောင်ဆူဒန် ၆၄၄,၃၂၉ ၂၄၈,၇၇၇ ၁၂,၅၇၅,၇၁၄ ၂၀ ၅၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN Projection
211  ဆိုမာလီလန်း ၁၇၆,၁၂၀ ၆၈,၀၀၀ ၃,၅၀၈,၁၈၀ ၂၀ ၅၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇
212  Åland Islands (ဖင်လန်နိုင်ငံ) ၁,၅၅၂ ၅၉၉ ၂၈,၅၀၂ ၁၈ ၄၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၂ Official estimate
213  အယ်လ်ဂျီးရီးယား ၂,၃၈၁,၇၄၁ ၉၁၉,၅၉၅ ၄၁,၆၉၇,၄၉၈ ၁၈ ၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
214  နိုင်ဂျာ ၁,၁၈၆,၄၀၈ ၄၅၈,၀၇၅ ၂၁,၄၇၇,၃၄၈ ၁၈ ၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN Projection
215  နယူးဇီလန် ၂၇၀၄၆၇ ၁၀၄၄၂၈ ၅၀၈၀၃၄၀ ၁၉ ၄၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
216  ပါပူအာ နယူးဂီနီ ၄၆၂,၈၄၀ ၁၇၈,၇၀၄ ၈,၁၅၁,၃၀၀ ၁၈ ၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Annual official estimate
217  ဥရုဂွေး ၁၇၆,၂၁၅ ၆၈,၀၃၇ ၂,၉၉၀,၄၅၂ ၁၇ ၄၄ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၈ Official annual projection
218  ပါရာဂွေး ၄၀၆,၇၅၂ ၁၅၇,၀၄၈ ၇,၅၀၂,၉၈၃ ၁၇ ၄၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
219  ဘလိဇ် ၂၂,၉၆၅ ၈,၈၆၇ ၃၈၇,၈၇၉ ၁၇ ၄၄ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate
220  နော်ဝေ ၃၂၃,၇၈၂ ၁၂၅,၀၁၃ ၅,၃၀၂,၇၇၈ ၁၆ ၄၁ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Quarterly official estimate
221  ဖင်လန် ၃၃၈,၄၂၄ ၁၃၀,၆၆၆ ၅,၅၁၃,၇၀၈ ၁၆ ၄၁ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official monthly estimate
222  အာဂျင်တီးနား ၂,၇၈၀,၄၀၀ ၁,၀၇၃,၅၁၈ ၄၄,၀၄၄,၈၁၁ ၁၆ ၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate
222  ဆော်ဒီအာရေဗျ ၂,၁၄၉,၆၉၀ ၈၃၀,၀၀၀ ၃၃,၉၀၅,၃၂၀ ၁၆ ၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate
222  ကွန်ဂို ၃၄၂,၀၀၀ ၁၃၂,၀၄၇ ၅,၂၆၁,၀၀၀ ၁၅.၄ ၃၉.၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
223  မာလီ ၁,၂၄၈,၅၇၄ ၄၈၂,၀၇၇ ၁၈,၅၄၂,၀၀၀ ၁၅ ၃၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
224  ခရစ္စမတ်ကျွန်း (ဩစတြေးလျ) ၁၃၇ ၅၃ ၂,၀၇၂ ၁၅ ၃၉ ဩဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၁ 2011 census result
225  နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား (ပြင်သစ်) ၁၈,၅၇၅ ၇,၁၇၂ ၂၅၈,၉၅၈ ၁၄ ၃၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ Official estimate
226  အိုမန် ၃၀၉,၅၀၀ ၁၁၉,၄၉၉ ၄,၁၈၃,၈၄၁ ၁၄ ၃၆ ဇွန် ၉၊ ၂၀၁၅ Weekly official estimate Archived 30 May 2014 at the Wayback Machine.
227  နာဂိုနို-ကရာဘက် ၁၁,၄၅၈ ၄,၄၂၄ ၁၅၀,၉၃၂ ၁၃ ၃၄ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၅
228  တာ့ခ်မင်နစ္စတန် ၄၉၁,၂၁၀ ၁၈၉,၆၅၇ ၅,၇၅၈,၀၀၀ ၁၂ ၃၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
229  ချဒ် ၁,၂၈၄,၀၀၀ ၄၉၅,၇၅၅ ၁၄,၉၀၀,၀၀၀ ၁၂ ၃၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
230 Karakalpakstan ၁၆၄,၉၀၀ ၆၃,၆၆၈ ၁,၇၁၁,၈၀၀ ၁၀.၄ ၂၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇
231  အက်ဆန်ရှင်းကျွန်း (UK) ၈၈ ၃၄ ၈၈၀ ၁၀ ၂၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ Preliminary 2008 census result
232  ဘိုလီးဗီးယား ၁,၀၉၈,၅၈၁ ၄၂၄,၁၆၄ ၁၁,၃၀၇,၃၁၄ ၁၀ ၂၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
233  ရုရှား[10] ၁၇,၁၂၅,၂၄၂ ၆,၆၁၂,၀၉၃ ၁၄၆,၈၇၇,၀၈၈ ၂၃ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
234  ဂါဘွန် ၂၆၇,၆၆၇ ၁၀၃,၃၄၇ ၂,၀၆၇,၅၆၁ ၂၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
235  ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ ၆၂၂,၄၃၆ ၂၄၀,၃၂၄ ၄,၇၃၇,၄၂၃ ၂၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
236  ကာဇက်စတန် ၂,၇၂၄,၉၀၀ ၁,၀၅၂,၀၉၀ ၁၈,၂၃၂,၀၀၀ ၁၈ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate
237  နျူးအေး (NZ) ၂၆၁ ၁၀၁ ၁,၆၁၃ ၁၆ စက်တင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၁ Final 2011 census result
238  ဂိုင်ယာနာ ၂၁၄,၉၉၉ ၈၃,၀၁၂ ၇၈၂,၂၂၅ ၁၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
239  လစ်ဗျား ၁,၇၇၀,၀၆၀ ၆၈၃,၄၂၄ ၆,၄၇၀,၉၅၆ ၁၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
240  ကနေဒါ ၉၉၈၄၆၇၀ ၃၈၅၅၁၀၃ ၃၇၈၆၄၈၀၅ ၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official estimate
241  ဘော့ဆွာနာ ၅၈၁,၇၃၀ ၂၂၄,၆၀၇ ၂,၀၂၄,၉၀၄ ၃.၅ ၉.၁ ဩဂုတ် ၂၂၊ ၂၀၁၁ Final 2011 census result
242  ဆူရာနမ် ၁၆၃,၈၂၀ ၆၃,၂၅၁ ၅၆၈,၃၀၁ ၃.၅ ၉.၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
243 Mauritania ၁,၀၃၀,၇၀၀ ၃၉၇,၉၅၅ ၃,၄၆၁,၀၄၁ ၃.၄ ၈.၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ Official estimate
244  အိုက်စလန် ၁၀၂,၇၇၅ ၃၉,၆၈၂ ၃၅၀,၇၁၀ ၃.၄ ၈.၈ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
245  ဩစတြေးလျ ၇၆၉၂၀၂၄ ၂၉၆၉၉၀၇ ၂၅၉၄၀၆၆၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official estimate
246  နမီးဘီးယား ၈၂၅,၁၁၈ ၃၁၈,၅၈၀ ၂,၄၁၃,၆၄၃ ၂.၉ ၇.၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
247 French Guiana (ပြင်သစ်) ၈၆,၅၀၄ ၃၃,၃၉၉ ၂၄၄,၁၁၈ ၂.၈ ၇.၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ Official estimate
248 တိဗက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ (တရုတ်) ၁,၂၂၈,၄၀၀ ၄၇၄,၂၈၈ ၃,၁၈၀,၀၀၀ ၂.၆ ၆.၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅
249 အနောက်ပိုင်းဆာဟာရဒေသ[11] ၂၅၂,၁၂၀ ၉၇,၃၄၄ ၅၆၇,၄၂၁ ၂.၃ ၆.၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
250  မွန်ဂိုးလီးယား ၁,၅၆၄,၁၀၀ ၆၀၃,၉၀၂ ၃,၀၀၀,၀၀၀ ၁.၉ ၄.၉ ဇန်နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၅ Official estimate
251  ထရစ်စတန်-ဒါ-ခွန်ညာ (UK) ၂၀၇ ၈၀ ၂၆၆ ၁.၃ ၃.၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ Preliminary 2008 census result
252  ပစ်ကိန်ကျွန်းစု (UK) ၄၇.၃ ၁၈ ၅၆ ၁.၂ ၃.၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၆ 2013 census result
253  ဖော့ကလန်ကျွန်းစု (UK)[12] ၁၂,၁၇၃ ၄,၇၀၀ ၂,၅၆၃ ၀.၂၁ ၀.၅၄ ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၂ 2012 census result
254  Svalbard and Jan Mayen (နော်ဝေးနိုင်ငံ) ၆၁,၃၉၉ ၂၃,၇၀၆ ၂,၆၅၅ ၀.၀၄ ၀.၁၀ စက်တင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၂ Official estimate
255  ဂရင်းလန်း (ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ) ၂,၁၆၆,၀၀၀ ၈၃၆,၂၉၇ ၅၅,၈၇၇ ၀.၀၃ ၀.၀၈ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
အဆင့်နိုင်ငံ (သို့ အမှီအခိုနယ်မြေ)ဧရိယာ (စတုရန်းကီလိုမီတာ)ဧရိယာ (စတုရန်းမိုင်)လူဦးရေသိပ်သည်းမှု
(pop./km2)
သိပ်သည်းမှု
(pop./mi2)
ရက်စွဲလူဦးရေရင်းမြစ်

လူဦးရေသိပ်သည်းမှု အများဆုံး နိုင်ငံများ

ဤစာရင်းတွင် လူဦးရေသိပ်သည်းမှုအများဆုံး နိုင်ငံ ၁၀၀ ဖြစ်ပါသည်။

အဆင့်နိုင်ငံ (သို့ အမှီအခိုနယ်မြေ)ဧရိယာ (စတုရန်းကီလိုမီတာ)ဧရိယာ (စတုရန်းမိုင်)လူဦးရေသိပ်သည်းမှု
(pop./km2)
သိပ်သည်းမှု
(pop./mi2)
ရက်စွဲလူဦးရေရင်းမြစ်
1  ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၄၃၉၉၈ ၅၅၅၉၈ ၁၇၀၀၉၉၁၀၂ ၁၁၈၁ ၃၀၅၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
2  ထိုင်ဝမ် ၃၆,၁၉၃ ၁၃,၉၇၄ ၂၃,၅၇၂,၀၄၉ ၆၅၁ ၁,၆၈၆ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
3  တောင်ကိုရီးယား ၁၀၀,၂၁၀ ၃၈,၆၉၁ ၅၁,၆၃၅,၂၅၆ ၅၁၅ ၁,၃၃၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Annual official projection
4  ရဝမ်ဒါ ၂၆,၃၃၈ ၁၀,၁၆၉ ၁၂,၀၀၁,၁၃၆ ၄၅၆ ၁,၁၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
5  နယ်သာလန် ၄၁၅၂၆ ၁၆၀၃၃ ၁၇၄၉၂၆၇၆ ၄၂၁ ၁၀၉၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
6  ဟေတီ ၂၇,၀၆၅ ၁၀,၄၅၀ ၁၁,၁၁၂,၉၄၅ ၄၁၁ ၁,၀၆၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
7  အိန္ဒိယ ၃၂၈၇၂၄၀ ၁၂၆၉၂၁၁ ၁၃၇၅၁၉၄၃၉၆ ၄၁၈ ၁၀၈၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ India Population clock Archived 24 November 2015 at the Wayback Machine.
8  အစ္စရေး ၂၂၀၇၂ ၈၅၂၂ ၉၃၁၃၁၄၀ ၄၂၂ ၁၀၉၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
9  ဘူရွန်ဒီ ၂၇,၈၁၆ ၁၀,၇၄၀ ၁၀,၆၈၁,၁၈၆ ၃၈၄ ၉၉၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection
10  ဘယ်လ်ဂျီယမ် ၃၀,၅၂၈ ၁၁,၇၈၇ ၁၁,၄၀၉,၃၈၈ ၃၇၄ ၉၆၉ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate
11  ဖိလစ်ပိုင် ၃၀၀၀၀၀ ၁၁၅၈၃၁ ၁၁၀၃၇၂၀၈၂ ၃၆၈ ၉၅၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
12  ဂျပန် ၃၇၇,၉၄၄ ၁၄၅,၉၂၅ ၁၂၆,၄၉၀,၀၀၀ ၃၃၅ ၈၆၈ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate
13  သီရိလင်္ကာ ၆၅,၆၁၀ ၂၅,၃၃၂ ၂၁,၄၄၄,၀၀၀ ၃၂၇ ၈၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
14  ဗီယက်နမ် ၃၃၁,၂၁၂ ၁၂၇,၈၈၂ ၉၄,၆၆၀,၀၀၀ ၂၈၆ ၇၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection
15  ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ၂၄၂,၉၁၀ ၉၃,၇၈၈ ၆၅,၆၄၈,၀၀၀ ၂၇၁ ၇၀၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
16  ပါကစ္စတန် ၈၀၃၉၄၀ ၃၁၀၄၀၃ ၂၁၀၂၈၇၁၀၁ ၂၆၂ ၆၇၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
17  ဂျာမနီ ၃၅၇,၁၆၈ ၁၃၇,၉၀၃ ၈၂,၇၄၀,၉၀၀ ၂၃၂ ၆၀၁ စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၇ Official quarterly estimate
18  ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ ၄၇,၈၇၅ ၁၈,၄၈၅ ၁၀,၂၆၆,၁၄၉ ၂၁၄ ၅၅၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine.
19  မြောက်ကိုရီးယား ၁၂၂,၇၆၂ ၄၇,၃၉၉ ၂၅,၆၁၀,၆၇၂ ၂၁၂ ၅၄၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
20  နိုင်ဂျီးရီးယား ၉၂၃,၇၆၈ ၃၅၆,၆၆၉ ၁၉၅,၈၇၅,၂၃၇ ၂၁၂ ၅၄၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
21   ဆွစ်ဇာလန် ၄၁,၂၈၅ ၁၅,၉၄၀ ၈,၄၈၂,၂၀၀ ၂၀၅ ၅၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official provisional figure
22  အီတလီ ၃၀၁,၃၀၈ ၁၁၆,၃၃၆ ၆၀,၄၈၃,၉၇၃ ၂၀၁ ၅၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Monthly official estimate
23  နီပေါ ၁၄၇,၁၈၁ ၅၆,၈၂၇ ၂၉,၂၉၁,၇၄၆ ၁၉၉ ၅၁၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection Archived 28 January 2016 at the Wayback Machine.
24  မာလဝီ ၁၁၈,၄၈၄ ၄၅,၇၄၇ ၁၈,၆၂၂,၀၀၀ ၁၅၇ ၄၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
25  ယူဂန်းဒါး ၂၄၁,၅၅၁ ၉၃,၂၆၃ ၃၇,၆၇၃,၈၀၀ ၁၅၆ ၄၀၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate
26  ဂွါတီမာလာ ၁၀၈,၈၈၉ ၄၂,၀၄၂ ၁၅,၈၀၆,၆၇၅ ၁၄၅ ၃၇၆ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၄ Annual Official estimate
27  တရုတ် ၉၆၄၀၈၂၁ ၃၇၂၂၃၄၂ ၁၄၀၇၉၉၂၇၉၅ ၁၄၆ ၃၇၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official estimate
28  အင်ဒိုနီးရှား ၁,၉၀၄,၅၆၉ ၇၃၅,၃၅၈ ၂၆၁,၈၉၀,၉၀၀ ၁၃၈ ၃၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
29  ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ၇၈,၈၆၇ ၃၀,၄၅၁ ၁၀,၆၁၃,၃၅၀ ၁၃၅ ၃၅၀ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
30  ထိုင်း ၁,၅၁၃,၁၂၀ ၅၈၄,၂၁၉ ၆၈,၄၁၄,၀၀၀ ၁၃၃ ၃၄၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
31  ပြင်သစ် ၅၄၃,၉၆၅ ၂၁၀,၀၂၆ ၆၇,၂၂၅,၀၀၀ ၁၂၄ ၃၂၁ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
32  ဂါနာ ၂၃၈,၅၃၃ ၉၂,၀၉၈ ၂၉,၆၁၄,၃၃၇ ၁၂၄ ၃၂၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
33  ပိုလန် ၃၁၂,၆၈၅ ၁၂၀,၇၂၈ ၃၈,၄၂၆,၀၀၀ ၁၂၃ ၃၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
34  အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ၈၃,၆၀၀ ၃၂,၂၇၈ ၉,၈၅၆,၀၀၀ ၁၁၈ ၃၀၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
35  အဇာဘိုင်ဂျန် ၈၆,၆၀၀ ၃၃,၄၃၆ ၉,၈၉၈,၀၈၅ ၁၁၄ ၂၉၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
36  ဂျော်ဒန် ၈၉၃၄၂ ၃၄၄၉၅ ၁၀၇၈၆၆၉၄ ၁၂၁ ၃၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
37  ပေါ်တူဂီ ၉၂,၀၉၀ ၃၅,၅၅၆ ၁၀,၂၉၁,၀၂၇ ၁၁၂ ၂၉၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
38  ဩစတြီးယား ၈၃,၈၇၉ ၃၂,၃၈၆ ၈,၈၃၀,၄၈၇ ၁၀၅ ၂၇၂ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
39  ဟန်ဂေရီ ၉၃,၀၂၉ ၃၅,၉၁၉ ၉,၇၇၁,၀၀၀ ၁၀၅ ၂၇၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Annual official estimate
40  တူရကီ ၇၈၃,၅၆၂ ၃၀၂,၅၃၅ ၈၀,၈၁၀,၅၂၅ ၁၀၃ ၂၆၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate
41  ကျူးဘား ၁၀၉,၈၈၆ ၄၂,၄၂၇ ၁၁,၂၃၉,၂၂၄ ၁၀၂ ၂၆၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Annual official estimate
42  အီသီယိုးပီးယား ၁,၀၆၃,၆၅၂ ၄၁၀,၆၇၈ ၁၀၇,၅၃၄,၈၈၂ ၁၀၁ ၂၆၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
43  ဆီးရီးယား ၁၈၅,၁၈၀ ၇၁,၄၉၈ ၁၈,၂၈၄,၄၀၇ ၉၉ ၂၅၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN estimate
44  ဘီနင် ၁၁၂,၆၂၂ ၄၃,၄၈၄ ၁၁,၀၀၂,၅၅၇၈ ၉၈ ၂၅၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
45  မလေးရှား ၃၃၀၈၀၃ ၁၂၇၇၂၄ ၃၃၇၆၀၇၀၀ ၁၀၂ ၂၆၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
46  အီဂျစ် ၁၀၀၂၄၅၀ ၃၈၇၀၄၈ ၁၀၀၉၅၆၇၉၂ ၁၀၁ ၂၆၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
47  စပိန် ၅၀၃,၇၈၃ ၁၉၄,၅၁၂ ၄၆,၅၄၉,၀၄၅ ၉၂ ၂၃၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
48  အီရတ် ၄၃၄,၁၂၈ ၁၆၇,၆၁၈ ၃၈,၂၇၄,၆၁၈ ၈၈ ၂၂၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
49  ကမ္ဘောဒီးယား ၁၈၁,၀၃၅ ၆၉,၈၉၈ ၁၅,၈၄၈,၄၉၅ ၈၈ ၂၂၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection
50  ကင်ညာ ၅၈၁,၈၃၄ ၂၂၄,၆၄၇ ၅၀,၉၅၀,၈၇၉ ၈၈ ၂၂၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
51  ဂရိ ၁၃၁,၉၅၇ ၅၀,၉၄၉ ၁၀,၇၆၈,၁၉၃ ၈၂ ၂၁၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
52  ရိုမေးနီးယား ၂၃၈,၃၉၁ ၉၂,၀၄၃ ၁၉,၆၃၈,၀၀၀ ၈၂ ၂၁၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate
53  မြန်မာ ၆၇၆,၅၇၇ ၂၆၁,၂၂၈ ၅၄,၃၆၃,၄၂၆ ၈၀ ၂၀၇ မတ် ၂၉၊ ၂၀၁၄ Preliminary 2014 census result
54  ဟွန်ဒူးရပ်စ် ၁၁၂,၀၈၈ ၄၃,၂၇၇ ၉,၀၁၂,၂၂၉ ၈၀ ၂၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
55  ဆီနီဂေါ ၁၉၆,၇၂၂ ၇၅,၉၅၅ ၁၅,၇၂၆,၀၃၇ ၈၀ ၂၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
56  မော်ရိုကို ၄၄၆၅၅၀ ၁၇၂၄၁၄ ၃၅၆၂၆၉၉၉ ၈၀ ၂၀၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
57  အိုင်ဗရီကို့စ် ၃၂၂,၉၂၁ ၁၂၄,၆၈၀ ၂၄,၂၉၅,၀၀၀ ၇၅ ၁၉၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
58  ဘာကီးနားဖားဆို ၂၇၀,၇၆၄ ၁၀၄,၅၄၃ ၁၉,၆၃၂,၁၄၇ ၇၃ ၁၈၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official projection
59  ဥဇဘက်ကစ္စတန် ၄၄၄,၁၀၃ ၁၇၁,၄၆၉ ၃၂,၁၂၀,၅၀၀ ၇၂ ၁၈၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 14 July 2017 at the Wayback Machine.
60  တူနီးရှား ၁၆၃,၆၁၀ ၆၃,၁၇၀ ၁၁,၄၄၆,၃၀၀ ၇၀ ၁၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
61  ယူကရိန်း[9] ၆၀၃,၀၀၀ ၂၃၂,၈၂၀ ၄၂,၃၀၀,၇၂၃ ၇၀ ၁၈၁ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate
62  မက္ကဆီကို ၁,၉၆၇,၁၃၈ ၇၅၉,၅၁၆ ၁၂၄,၂၈၆,၆၂၃ ၆၃ ၁၆၃ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
63  ယီမင် ၄၅၅,၀၀၀ ၁၇၅,၆၇၆ ၂၈,၂၅၀,၀၀၀ ၆၂ ၁၆၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
64  တာဂျစ်ကစ္စတန် ၁၄၃,၁၀၀ ၅၅,၂၅၁ ၈,၉၃၁,၀၀၀ ၆၂ ၁၆၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
65  အီကွေဒေါ ၂၇၆၈၄၁ ၁၀၆၈၈၉ ၁၇၅၈၄၂၅၁ ၆၄ ၁၆၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official projection
66  တန်ဇေးနီးယား ၈၈၃,၇၄၉ ၃၄၁,၂၁၇ ၅၄,၁၉၉,၁၆၃ ၆၁ ၁၅၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual estimate
67  ဂီနီ ၂၄၅,၈၅၇ ၉၄,၉၂၆ ၁၂,၇၁၇,၁၇၆ ၅၂ ၁၃၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
68  ကင်မရွန်း ၄၆၆,၀၅၀ ၁၇၉,၉၄၃ ၂၃,၂၄၈,၀၄၄ ၅၀ ၁၂၉ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
69  အီရန် ၁၆၄၈၁၉၅ ၆၃၆၃၇၂ ၈၃၄၆၇၄၆၈ ၅၁ ၁၃၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
70  တောင်အာဖရိက ၁,၂၂၀,၈၁၃ ၄၇၁,၃၅၉ ၅၆,၅၂၁,၉၀၀ ၄၆ ၁၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
71  အာဖဂန်နစ္စတန် ၆၄၅,၈၀၇ ၂၄၉,၃၄၇ ၂၉,၇၂၄,၃၂၃ ၄၆ ၁၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
72  ဘီလာရုဇ် ၂၀၇,၆၀၀ ၈၀,၁၅၅ ၉,၄၈၄,၃၀၀ ၄၆ ၁၁၉ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Quarterly official estimate
73  မဒါဂတ်စကား ၅၈၇,၀၄၁ ၂၂၆,၆၅၈ ၂၅,၅၇၁,၀၀၀ ၄၄ ၁၁၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
74  ကိုလံဘီယာ ၁၁၄၁၇၄၈ ၄၄၀၈၃၁ ၅၁၂၄၂၅၃၄ ၄၅ ၁၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
75  ဇင်ဘာဘွေ ၃၉၀,၇၅၇ ၁၅၀,၈၇၂ ၁၄,၅၄၂,၂၃၅ ၃၇ ၉၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 28 April 2016 at the Wayback Machine.
76  ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတ ၂,၃၄၅,၀၉၅ ၉၀၅,၄၄၆ ၈၄,၀၀၄,၉၈၉ ၃၆ ၉၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
77  ဗင်နီဇွဲလား ၉၁၆,၄၄၅ ၃၅၃,၈၄၁ ၃၁,၄၃၁,၁၆၄ ၃၄ ၈၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection
78  မိုဇမ်ဘစ် ၇၉၉,၃၈၀ ၃၀၈,၆၄၂ ၂၇,၁၂၈,၅၃၀ ၃၄ ၈၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
79  အမေရိကန် ၉၈၃၃၅၁၇ ၃၇၉၆၇၄၂ ၃၃၂၇၇၂၆၄၃ ၃၄ ၈၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
80  ပီရူး ၁,၂၈၅,၂၁၆ ၄၉၆,၂၂၅ ၃၁,၈၂၆,၀၁၈ ၂၅ ၆၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
81  ဘရာဇီး ၈၅၁၅၇၆၇ ၃၂၈၇၉၅၆ ၂၁၃၄၂၂၆၈၂ ၂၅ ၆၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
82  အင်ဂိုလာ ၁,၂၄၆,၇၀၀ ၄၈၁,၃၅၄ ၂၈,၃၅၉,၆၃၄ ၂၃ ၆၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
83  ချီလီ ၇၅၆,၀၉၆ ၂၉၁,၉၃၀ ၁၇,၃၇၃,၈၃၁ ၂၃ ၆၀ ဩဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ Preliminary 2017 census result
84  ဆိုမာလီယာ ၆၃၇,၆၅၇ ၂၄၆,၂၀၁ ၁၄,၇၄၃,၀၀၀ ၂၃ ၆၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
85  ဆွီဒင် ၄၅၀၂၉၅ ၁၇၃၈၆၀ ၁၀၃၉၆၂၁၈ ၂၃ ၆၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official population clock
86  ဇမ်ဘီယာ ၇၅၂,၆၁၂ ၂၉၀,၅၈၅ ၁၆,၄၀၅,၂၂၉ ၂၂ ၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection
87  ဆူဒန် ၁,၈၃၉,၅၄၂ ၇၁၀,၂၅၁ ၄၀,၇၈၂,၇၄၂ ၂၂ ၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 20 October 2017 at the Wayback Machine.
88  တောင်ဆူဒန် ၆၄၄,၃၂၉ ၂၄၈,၇၇၇ ၁၂,၅၇၅,၇၁၄ ၂၀ ၅၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN Projection
89  အယ်လ်ဂျီးရီးယား ၂,၃၈၁,၇၄၁ ၉၁၉,၅၉၅ ၄၁,၆၉၇,၄၉၈ ၁၈ ၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection
90  နိုင်ဂျာ ၁,၁၈၆,၄၀၈ ၄၅၈,၀၇၅ ၂၁,၄၇၇,၃၄၈ ၁၈ ၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN Projection
91  ပါပူအာ နယူးဂီနီ ၄၆၂,၈၄၀ ၁၇၈,၇၀၄ ၈,၁၅၁,၃၀၀ ၁၈ ၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Annual official estimate
92  အာဂျင်တီးနား ၂,၇၈၀,၄၀၀ ၁,၀၇၃,၅၁၈ ၄၄,၀၄၄,၈၁၁ ၁၆ ၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate
93  ဆော်ဒီအာရေဗျ ၂,၁၄၉,၆၉၀ ၈၃၀,၀၀၀ ၃၃,၉၀၅,၃၂၀ ၁၆ ၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate
94  မာလီ ၁,၂၄၈,၅၇၄ ၄၈၂,၀၇၇ ၁၈,၅၄၂,၀၀၀ ၁၅ ၃၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
95  ချဒ် ၁,၂၈၄,၀၀၀ ၄၉၅,၇၅၅ ၁၄,၉၀၀,၀၀၀ ၁၂ ၃၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
96  ဘိုလီးဗီးယား ၁,၀၉၈,၅၈၁ ၄၂၄,၁၆၄ ၁၁,၁၄၅,၇၇၀ ၁၀ ၂၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
97  ရုရှား[10] ၁၇,၁၂၅,၂၄၂ ၆,၆၁၂,၀၉၃ ၁၄၆,၈၀၉,၆၄၃ ၂၃ ဩဂုတ် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
98  ကာဇက်စတန် ၂,၇၂၄,၉၀၀ ၁,၀၅၂,၀၉၀ ၁၇,၁၈၆,၀၀၀ ၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၄ Monthly official estimate
99  ကနေဒါ ၉၉၈၄၆၇၀ ၃၈၅၅၁၀၃ ၃၇၈၆၄၈၀၅ ၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official estimate
100  ဩစတြေးလျ ၇၆၉၂၀၂၄ ၂၉၆၉၉၀၇ ၂၅၉၄၀၆၆၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၂၁ Official estimate
အဆင့်နိုင်ငံ (သို့ အမှီအခိုနယ်မြေ)ဧရိယာ (စတုရန်းကီလိုမီတာ)ဧရိယာ (စတုရန်းမိုင်)လူဦးရေသိပ်သည်းမှု
(pop./km2)
သိပ်သည်းမှု
(pop./mi2)
ရက်စွဲလူဦးရေရင်းမြစ်

မှတ်စုများ

 1. World Population Prospects
 2. Eurostat-Tables, Graphs and Maps Interface(TGM)table European Commission။ ၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 3. စပိန်နိုင်ငံမှ ၎င်း၏နယ်မြေဖြစ်သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုထားသည်။
 4. Borders and area of Palestinian autonomy are not final
 5. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ဓနသဟာယနိုင်ငံ။
 6. ကိုဆိုဗို သည် ကိုဆိုဗိုသမ္မတနိုင်ငံနှင့် ဆားဘီးယားနိုင်ငံတို့အကြား အငြင်းပွားနေသော ဒေသတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကိုဆိုဗိုသမ္မတနိုင်ငံသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့တွင် လွတ်လပ်သောနိုင်ငံအဖြစ် ကြေငြာခဲ့သော်လည်း ဆားဘီးယားနိုင်ငံက ယင်း၏ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နယ်မြေအဖြစ် ဆက်လက်ကိုင်စွဲထားသည်။ အစိုးရနှစ်ရပ်သည် ၂၀၁၃ တွင် ဘရပ်စ်ဆဲသဘောတူညီမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးများ စတင်ခဲ့သည်။ ကိုဆိုဗိုအား လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၁၉၃ နိုင်ငံအနက် ၁၁၁ နိုင်ငံက အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
 7. တူရကီနိုင်ငံတစ်ခုတည်းသာ အသိအမှတ်ပြုသည်။
 8. Excluding the population and area of Iraqi Kurdistan, which cover governorates of Erbil, Sulaymaniyah, Halabja and Dohuk. BUT including Kirkuk Governorate and Diyala Governorate
 9. ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ် မပါဝင်ပေ။
 10. ခရိုင်းမီးယား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနှင့် ဆီပတ်စတိုပိုမြို့တို့၏ ဧရိယာနှင့် လူဦးရေစာရင်းတို့ပါဝင်ပြီး ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ရှိ ယူကရိန်းနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတို့ကို ရုရှားနိုင်ငံက ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ကြော်ငြာထားပြီး ဖြစ်သည်။
 11. မော်ရိုကိုနိုင်ငံနှင့် ဆာရာဝီ အာရပ်ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံနှစ်ခုစလုံးမှ ဒေသတစ်ခုလုံးအား ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ထိုနှစ်နိုင်ငံကြား၌ အုပ်ချုပ်မှု ခွဲဝေ အုပ်ချုပ်သည်။
 12. အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှ ပိုင်ဆိုင်သည်ဟုဆိုသည့် ကျွန်းများ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.