စစ်တွေတက္ကသိုလ်

ကျောက်ဖြူဥပစာကောလိပ်အဖြစ် စတင် သန္ဓေတည်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၄၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နေ့တွင် စစ်တွေကောလိပ် အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ စစ်တွေကောလိပ်ကို ၁၈ - ၉ - ၉၆ နေ့တွင် စစ်တွေတက္ကသိုလ်အဖြစ် အဆင့်မြှင့်ခဲ့သည်။


တည်ထောင်ခုနှစ် ၁၈ - ၉ - ၉၆ နေ့


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.