နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်)

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်) သည် မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးထားဝယ်မြို့တွင် တည်ရှိပြီး ၉၀.၈ ဧက ကျယ်ဝန်းသည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့တွင် အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၀ တွင် တက္ကသိုလ်အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။

သင်ကြားရေးဌာနများ

 • Civil Engineering Department
 • Mechanical Engineering Department
 • Electrical Power Engineering Department
 • Electronic and Communication Engineering Department
 • Engineering Physics Department
 • Engineering Chemistry Department
 • Engineering Mathematics Department
 • English Department
 • Biotechnology Department

သင်တန်းများ

စဉ်သင်တန်းဘွဲ့သင်တန်းကာလ
မြို့ပြ အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်B.E၅ နှစ်
လျှပ်စစ်စွမ်းအားB.E၅ နှစ်
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာB.E၅ နှစ်
စဉ်သင်တန်းဘွဲ့သင်တန်းကာလ
လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ မဟာဘွဲ့B.E၇ နှစ်
စဉ်သင်တန်းဘွဲ့သင်တန်းကာလ
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာA.G.T.I၂ နှစ်
လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာA.G.T.I
စက်မှုစွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာA.G.T.I
Diploma in Computer Numerical Control EngineeringA.G.T.I


ကိုးကား  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.